★☆علــ آزاد ــے ☆★

Aliiiiazaaad

مازخمی ترین شاخه این جنگل خشکیم
تیغ تبری نیست که مارانشناسد

آویزان کوچه پس کوچه های  شبمخواب ندارمصدایت لالایی  قصه های ...

آویزان کوچه پس کوچه های شبمخواب ندارمصدایت لالایی قصه های ...

دل به امید مرهمی کز تو به خسته‌ای رسدناله به کوه می‌برد، شِک...
۲

دل به امید مرهمی کز تو به خسته‌ای رسدناله به کوه می‌برد، شِک...

پاییز منم!...وقتی خاطرات تو...برگ به برگ...رنگ به رنگ در من ...
۵

پاییز منم!...وقتی خاطرات تو...برگ به برگ...رنگ به رنگ در من ...

غربت کسی نباش...نوای عشقخموشانه خوش تر است ...
۱

غربت کسی نباش...نوای عشقخموشانه خوش تر است ...

خسته ام ، پشتِ سرم آب نریزید که من...غسل میّت شده ام بس که د...
۲

خسته ام ، پشتِ سرم آب نریزید که من...غسل میّت شده ام بس که د...

زخم های تَر دل باز #نمک میخواهد
۲

زخم های تَر دل باز #نمک میخواهد

باز امشب غزلی كنج دلم زندانی است....
۳

باز امشب غزلی كنج دلم زندانی است....

#هوشنگ_ابتهاج
۱

#هوشنگ_ابتهاج

دلم در دست او گیر است،خودم از دست او دلگیرعجب دنیای بیرحمیدل...
۴

دلم در دست او گیر است،خودم از دست او دلگیرعجب دنیای بیرحمیدل...

آقای وحشی بافقی انگار معاصر ما بوده که وقتی ازش میپرسن حالت ...

آقای وحشی بافقی انگار معاصر ما بوده که وقتی ازش میپرسن حالت ...

سنگ هم "عاشق" شود گوهر صدایش میزنند...آرزو ميكنم بتونيد فرام...
۳

سنگ هم "عاشق" شود گوهر صدایش میزنند...آرزو ميكنم بتونيد فرام...

#خدایا_شکرت
۳

#خدایا_شکرت

‏گاهی انسان ها مانند بیابانندپر از #هیچ

‏گاهی انسان ها مانند بیابانندپر از #هیچ

[این آدم ها عجیب تر از آنند که بتوانی یک عمر در کنارشان سخن ...
۱

[این آدم ها عجیب تر از آنند که بتوانی یک عمر در کنارشان سخن ...

گاهی اوقات حسرت تکرار یه لحظه؛دیوانه کننده ترین حس دنیاس.......
۴

گاهی اوقات حسرت تکرار یه لحظه؛دیوانه کننده ترین حس دنیاس.......

همیشه اولین #شکست، سخت ترین شکست است..بعدش به آن #عادت می کن...

همیشه اولین #شکست، سخت ترین شکست است..بعدش به آن #عادت می کن...

ما هرچه را که باید از دست داده باشیم،از دست داده‌ایم...
۱

ما هرچه را که باید از دست داده باشیم،از دست داده‌ایم...

سلام ای غمی که مرا بزرگ میکتی

سلام ای غمی که مرا بزرگ میکتی