AhmadSalimi

AhmadSalimi

این زخم خورده را به ترحم نیاز نیست
خیر شما رسیده به ما ، مرحمت زیاد ...!
خدانگهدار ...

حالِ آنکس را دارم ,
که چیزی را به رؤیا دیده و چون بیدار شود،
لذتِ آن هنوز باقیست،
اما رؤیا را به یاد نتواند آورد ...
زیرا که مکاشفه‌ی من از خاطرم رفته است،
اما لذتی که از این بابت بردم ،
هنوز در دلم باقی است ...

آنقدر عاشقت میمانمتا خدا ایستاده برایمڪف بزند 💍💜
۱

آنقدر عاشقت میمانمتا خدا ایستاده برایمڪف بزند 💍💜

گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کنجانا...!!! سرم از فکر تو خالیست،[...

گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کنجانا...!!! سرم از فکر تو خالیست،[...

دلم انقدر تنگه توست که نمیدانم سر به کدامین کوه بگذارم آری ع...

دلم انقدر تنگه توست که نمیدانم سر به کدامین کوه بگذارم آری ع...

آخرش هم عشق پاکم را هوس پنداشتندمن تورا میخواستم اما نشد ، ن...
۳

آخرش هم عشق پاکم را هوس پنداشتندمن تورا میخواستم اما نشد ، ن...

شدم عین گروه خونی O منفی حال همه رو خوب میکنم‌‌‌‌ولی فقط یه ...
۲

شدم عین گروه خونی O منفی حال همه رو خوب میکنم‌‌‌‌ولی فقط یه ...

پدر آن شب اگر خوش خلوتی پیدا نمیڪردیتو ای مادر اگر شوخ چشمی ...

پدر آن شب اگر خوش خلوتی پیدا نمیڪردیتو ای مادر اگر شوخ چشمی ...

می‌دانمنیمه‌شب که فکر می‌کنی خوابیده‌امبه پاتوقِ مجازیمان سر...

می‌دانمنیمه‌شب که فکر می‌کنی خوابیده‌امبه پاتوقِ مجازیمان سر...

حالا تو برای من بیشتر از یک خاطره،شبیه خود ولیعصر هستی! یک خ...

حالا تو برای من بیشتر از یک خاطره،شبیه خود ولیعصر هستی! یک خ...

هزار خطبه هم بخوانندحرام استمعشوقه ی کسی را به دیگری دادن .....

هزار خطبه هم بخوانندحرام استمعشوقه ی کسی را به دیگری دادن .....

غیره لیلا رنج مجنون را نمیفهمد ڪسیآنچه آمدبرسرم را؛ یارمیفهم...

غیره لیلا رنج مجنون را نمیفهمد ڪسیآنچه آمدبرسرم را؛ یارمیفهم...

هرچه کردم که نفهمد شده ام عاشق اوعاقبت شعر و غزل دست دلم را ...
۱

هرچه کردم که نفهمد شده ام عاشق اوعاقبت شعر و غزل دست دلم را ...

همیشه هم مردها،توی خیابان و اتوبوس و مترو از روی چشم چرانیبه...
۲

همیشه هم مردها،توی خیابان و اتوبوس و مترو از روی چشم چرانیبه...

شرمسار دستان توام وقتی به جای دستان منقلم در دست می‌گیری !تا...

شرمسار دستان توام وقتی به جای دستان منقلم در دست می‌گیری !تا...

« شده آيا که غمی ریشه به جانت بزند ؟گره در روح و روانت به جه...

« شده آيا که غمی ریشه به جانت بزند ؟گره در روح و روانت به جه...

من نباشم چه کسی جای مرا میگیرد !؟گاهی از تلخیِ این فکر به هم...
۴

من نباشم چه کسی جای مرا میگیرد !؟گاهی از تلخیِ این فکر به هم...

دوست دارم تو رابرای یک روزاز خدا قرض بگیرمو فرداهر چقدر تماس...
۴

دوست دارم تو رابرای یک روزاز خدا قرض بگیرمو فرداهر چقدر تماس...

نوجوان که بودم عاشق یک دختری بودم ،که سال‌ها از من بزرگ‌تر ب...
۲

نوجوان که بودم عاشق یک دختری بودم ،که سال‌ها از من بزرگ‌تر ب...

نمیدانم آیا مادرش هم او را به اندازه‌ی من دوست داشت ...؟آیا ...

نمیدانم آیا مادرش هم او را به اندازه‌ی من دوست داشت ...؟آیا ...

قسمِ جانِ من و جانِ خودش خورد[ میمانم ] قسمِ جانِ خدا خورد[ ...
۲

قسمِ جانِ من و جانِ خودش خورد[ میمانم ] قسمِ جانِ خدا خورد[ ...

اگر دل به دل راه داردپس چرا من بی تو پریشان وتو انگار نه انگ...

اگر دل به دل راه داردپس چرا من بی تو پریشان وتو انگار نه انگ...