صبح پنجشنبه تون بخیر و خوشی😃🧡
۷

صبح پنجشنبه تون بخیر و خوشی😃🧡

دوباره گذاشتمش🙂😂https://harfeto.timefriend.net/1614573088420...
۷۷

دوباره گذاشتمش🙂😂https://harfeto.timefriend.net/1614573088420...

ɪғ ʏᴏᴜ ɢᴇᴛ ᴛɪʀᴇᴅ ʟᴇᴀʀɴ ᴛᴏ ʀᴇsᴛ𝗡𝗢𝗧 𝗧𝗢 𝗤𝗨𝗜𝗧!🌿وقتی خسته میشی جا...
۱۵۳۹

ɪғ ʏᴏᴜ ɢᴇᴛ ᴛɪʀᴇᴅ ʟᴇᴀʀɴ ᴛᴏ ʀᴇsᴛ𝗡𝗢𝗧 𝗧𝗢 𝗤𝗨𝗜𝗧!🌿وقتی خسته میشی جا...

از پنجره ببین بیرونوhttps://wisgoon.com/pin/30510326/
۱۱۸

از پنجره ببین بیرونوhttps://wisgoon.com/pin/30510326/

🙃🎈✨
۱۱۳

🙃🎈✨

✨🎈
۱۰۱

✨🎈

افکار مثبت تو زندگی می‌سازن🙂♥️🎈✨
۷۳

افکار مثبت تو زندگی می‌سازن🙂♥️🎈✨

☆‿☆
۹۶۴

☆‿☆

نذار شادیت وابسته به چیزی باشه که ممکنه از دستش بدی.. :)
۱۸

نذار شادیت وابسته به چیزی باشه که ممکنه از دستش بدی.. :)

نترس و غم مخور که خدا باتوست..♡
۳۵

نترس و غم مخور که خدا باتوست..♡

#احترام به هر قوم و اعتقاد و باور و سلیقه ای :) تا وقتی به ک...
۳۰

#احترام به هر قوم و اعتقاد و باور و سلیقه ای :) تا وقتی به ک...

امیر تتلو🙂
۲۱

امیر تتلو🙂

😁مردم ناعادل از خدای عادل بخاطر ناعدالتی گله دارند..
۱۸۲

😁مردم ناعادل از خدای عادل بخاطر ناعدالتی گله دارند..

میو🤗
۳۳

میو🤗

جهنم یخ زده تو دلم، بیخودی درگیر من نشو! اومدم که برم..امیر ...

جهنم یخ زده تو دلم، بیخودی درگیر من نشو! اومدم که برم..امیر ...

به هیچ چیز و هیچکسی به هیچ عنوان وابسته نشو!- امیر تتلو

به هیچ چیز و هیچکسی به هیچ عنوان وابسته نشو!- امیر تتلو