"کسی کتاب دست زن ها نمی دهد!"جمله ایی که حسرت ها و آرزوها را...
۱

"کسی کتاب دست زن ها نمی دهد!"جمله ایی که حسرت ها و آرزوها را...

کـــوری فقط مربوط به چشم نیست...!بلکه کـــوری زندگی کردن در ...

کـــوری فقط مربوط به چشم نیست...!بلکه کـــوری زندگی کردن در ...

می دانے چیست جـــانم...؟!این دنیا به هیچ کس رحم نکردبه هیچ ک...
۹۰

می دانے چیست جـــانم...؟!این دنیا به هیچ کس رحم نکردبه هیچ ک...

نفس شروع زندگیستعشق قسمتی از زندگیستاما دوست خوب قلب زندگیست...
۱۷

نفس شروع زندگیستعشق قسمتی از زندگیستاما دوست خوب قلب زندگیست...

http://instagraph.ir/harfeto/431499368

http://instagraph.ir/harfeto/431499368

یه دختــــــــــــــــــــــر هندبالیست با ناز و ادا راه نمی...
۴۸

یه دختــــــــــــــــــــــر هندبالیست با ناز و ادا راه نمی...

چقدر این منو یاد یکی می ندازه:face_with_tears_of_joy::face_w...
۷۶

چقدر این منو یاد یکی می ندازه:face_with_tears_of_joy::face_w...

ســـه تارم کوکـــ نیست.......تارهــــایم را هـــم پودی نیست....
۲

ســـه تارم کوکـــ نیست.......تارهــــایم را هـــم پودی نیست....

جنگل زیبای شهرمون:face_savouring_delicious_food:
۳۱

جنگل زیبای شهرمون:face_savouring_delicious_food:

مثل همیشه برده بازی ماییم:smiling_face_with_sunglasses::smil...
۳

مثل همیشه برده بازی ماییم:smiling_face_with_sunglasses::smil...

پیش به سوی فینال:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy...
۳۰

پیش به سوی فینال:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy...

#طراحی#چهره
۵

#طراحی#چهره

#خلیج#همیشه#فارس#کنگان
۲

#خلیج#همیشه#فارس#کنگان