Crash

-mr.x

به پیج طنز Crash Bandicoot یا به مختصر crash خوش اومدید
با پستای این پیج فقط میخندید
َالبته گه گاهی هم به جای طنز تکستم میزارم
Crash Bandicoot

عکس مربوط به سه سال پیش(پایینو بخونید)قبلنا با ۱۰ الی ۱۵ توم...
۳

عکس مربوط به سه سال پیش(پایینو بخونید)قبلنا با ۱۰ الی ۱۵ توم...

ویسگونو چند ساله دارمولی حسم نمیاد مثل قدیم پست بزارم نمیدون...
۲

ویسگونو چند ساله دارمولی حسم نمیاد مثل قدیم پست بزارم نمیدون...

سلام.کسی منو به یاد داره؟ #طنز
۵۱

سلام.کسی منو به یاد داره؟ #طنز

وات د هل؟چرا هیچ مطلب طنزی برام نمیاد بالا؟
۱۸

وات د هل؟چرا هیچ مطلب طنزی برام نمیاد بالا؟

نخیر انسانیت زمانی مرد که این حیوونای بدبخت لنگ میزنن تو خیا...
۲۷

نخیر انسانیت زمانی مرد که این حیوونای بدبخت لنگ میزنن تو خیا...

کامنت بزارید واسه سلطان خنده
۱۲

کامنت بزارید واسه سلطان خنده

#CRASH
۱۶

#CRASH

http://wisgoon.com/pin/24511472/#CRASH
۳

http://wisgoon.com/pin/24511472/#CRASH

#CRASH
۲۳

#CRASH

بمیرم،بمیرم.خو حرومزاده ها درست رانندگی کنیناین زبون بسته ها...
۷

بمیرم،بمیرم.خو حرومزاده ها درست رانندگی کنیناین زبون بسته ها...