گُردآفرید

zzebelkhan

من،تکه ای از سرنوشت این دنیا هستم؛

کشور آذربایجان در راه پلدشت

کشور آذربایجان در راه پلدشت

۱ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
1K
همون دختر داییمه😊😊

همون دختر داییمه😊😊

۲ هفته پیش
2K
۲۷ تیر 1398
250
دائما یکسان مباشد حال دوران غم مخور...

دائما یکسان مباشد حال دوران غم مخور...

۲۷ تیر 1398
705
دائما یکسان مباشد حال دوران غم مخور...

دائما یکسان مباشد حال دوران غم مخور...

۲۷ تیر 1398
698
یه ورژن دیگه از نسل جوان...

یه ورژن دیگه از نسل جوان...

۲۷ تیر 1398
441
نقاشی خودم :)

نقاشی خودم :)

۲۷ تیر 1398
915
۲۵ تیر 1398
340
۲۵ تیر 1398
453
اینا واقعین :)

اینا واقعین :)

۲۵ تیر 1398
369
حس خوب :)

حس خوب :)

۲۵ تیر 1398
450
حس خوب :)

حس خوب :)

۲۵ تیر 1398
443
حس خوب :)

حس خوب :)

۲۵ تیر 1398
438
۲۵ تیر 1398
319
برد دوباره :)

برد دوباره :)

۲۴ تیر 1398
403
غروب تهران #

غروب تهران #

۲۴ تیر 1398
699
غروب تهران #

غروب تهران #

۲۴ تیر 1398
678
۲۴ تیر 1398
337