zoha96z

ڪتاب مقدس آدَم برفےهایڪ آيه داره "دلگرم نشو"

۱۵ آذر 1398
742
#گاهی سرنوشت مثل طوفان شنی است که مدام تغییر جهت می‌دهد! تو جهتت را تغییر می‌دهی اما طوفان دنبالت‌می‌کند تو بازمی‌گردی اما طوفان با تو میزان می‌شود و این بازی مدام تکرار می‌شود! طوفان که ...

#گاهی سرنوشت مثل طوفان شنی است که مدام تغییر جهت می‌دهد! تو جهتت را تغییر می‌دهی اما طوفان دنبالت‌می‌کند تو بازمی‌گردی اما طوفان با تو میزان می‌شود و این بازی مدام تکرار می‌شود! طوفان که فرونشست یادت نمی‌آید چی به سرت آمد و چگونه زنده مانده‌ای اما یک چیز مشخص ...

۱۰ آذر 1398
501
#بانو جان باور کن اگر مردی دوستت داشته باشد تورا همانگونه که هستی قبول میکند! نیازی نیست برای زیبایی ات سختی بکشی... اگر موهایت اذیتت میکند کوتاهشان کن. اگر ناخنت میشکند نیازی به بلند بودنش ...

#بانو جان باور کن اگر مردی دوستت داشته باشد تورا همانگونه که هستی قبول میکند! نیازی نیست برای زیبایی ات سختی بکشی... اگر موهایت اذیتت میکند کوتاهشان کن. اگر ناخنت میشکند نیازی به بلند بودنش نیست. اگر رژیم اذیتت میکند بیخیالش شو. اگر زخم های صورتت آزارت میدهد به چشم ...

۹ آذر 1398
782
#کاش میشد آدم‌ها را بدون درد تَرک کرد • حمیدرضا عبداللهی

#کاش میشد آدم‌ها را بدون درد تَرک کرد • حمیدرضا عبداللهی

۹ آذر 1398
513
۹ آبان 1398
258
۵ آبان 1398
279
۲ آبان 1398
290
۲۶ مهر 1398
291
هععی...

هععی...

۲۶ مهر 1398
303
۲۶ مهر 1398
278
۱۴ مهر 1398
280
۱۶ مرداد 1398
855