...

...

۶ آبان 1398
1K
بچه که بودیم آرزومون بزرگ شدن بود بزرگ که شدیم آرزومون برگشتن به روزای خوش کودکی بود بچه که بودیم درد دلمونو با یه ناله میفهمن بزرگ که شدیم درد دلمونو به صد زبان هم ...

بچه که بودیم آرزومون بزرگ شدن بود بزرگ که شدیم آرزومون برگشتن به روزای خوش کودکی بود بچه که بودیم درد دلمونو با یه ناله میفهمن بزرگ که شدیم درد دلمونو به صد زبان هم که بگیم کسی نمیفهمه بچه که بودیم دلمون به جوجه رنگیهامون خوش بود بزرگ که ...

۵ آبان 1398
6K
😂😂😂😂

😂😂😂😂

۵ آبان 1398
2K
صبح یکشنبتون بخیررررررررر 😍😍😍😍😍

صبح یکشنبتون بخیررررررررر 😍😍😍😍😍

۵ آبان 1398
4K
خیابان باب همایون #تهران --------------------------------------------------------------- 🌍🌍🌍🌍 -------------------------------- 🌍🌍🌍 ------------- #جهانگردی #مرور_خاطرات

خیابان باب همایون #تهران --------------------------------------------------------------- 🌍🌍🌍🌍 -------------------------------- 🌍🌍🌍 ------------- #جهانگردی #مرور_خاطرات

۵ آبان 1398
2K
پیشانیش را ببوسید قربان صدقه اش بروید مادر را میگویم گاهی لازم است برای مادر هم مادری کنی #زندگی #مادری #انرژی_مثبت #بخند

پیشانیش را ببوسید قربان صدقه اش بروید مادر را میگویم گاهی لازم است برای مادر هم مادری کنی #زندگی #مادری #انرژی_مثبت #بخند

۵ آبان 1398
3K