غروب

z.r

(یاشاسین آنا دیلیم)
عکس نوشته ها کار خودمه.

۵ دی 1398
1K
والا به خدا

والا به خدا

۴ دی 1398
5K
حوصله صفر%

حوصله صفر%

۳ دی 1398
3K
۲ دی 1398
2K
حرف دل...

حرف دل...

۲ دی 1398
2K
تلاشتو کردی ونشد که بشه

تلاشتو کردی ونشد که بشه"حکمته" پافشاری کردی وبازم نشده"حماقته" برگشتی وبازم ادامه دادی"خریته" والا به خدا!:)

۳۰ آذر 1398
6K
هه!

هه!

۲۹ آذر 1398
4K
چطوره دوستان؟

چطوره دوستان؟

۲۸ آذر 1398
3K
۲۳ آذر 1398
2K
فرشته های تیرماهی لایک کنن همدیگه رو پیداکنیم

فرشته های تیرماهی لایک کنن همدیگه رو پیداکنیم

۲۲ آذر 1398
806
لاااااااایک موافقین؟

لاااااااایک موافقین؟

۲۲ آذر 1398
1K
۲۲ آذر 1398
512
هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست

هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست

۲۱ آذر 1398
521
۲۱ آذر 1398
473
۲۱ آذر 1398
473
حقیقت تلخ

حقیقت تلخ

۲۱ آذر 1398
486
بهتره نداشته باشمت

بهتره نداشته باشمت

۲۱ آذر 1398
551
انگار هیچوقت وجود نداشتی

انگار هیچوقت وجود نداشتی

۲۱ آذر 1398
508
۲۱ آذر 1398
470
۱۴ آذر 1398
467