...

yuneszhr

خدانگهدار همه دوستان
پیجو دادم به یه بنده خدایی
سلامتی وشادی برایتان آرزومندمعشق‌های اول را فراموش کنید! برای عشق اول شعر و قصه زیاد ساخته‌اند؛ برای اولین تپش‌های دل و بغض و بی‌قراری‌ها و مسخره‌بازی‌هایش ولی شما باور نکنید. عشق‌های اول سوتفاهم‌های بانمکی هستند که گاهی از ...

عشق‌های اول را فراموش کنید! برای عشق اول شعر و قصه زیاد ساخته‌اند؛ برای اولین تپش‌های دل و بغض و بی‌قراری‌ها و مسخره‌بازی‌هایش ولی شما باور نکنید. عشق‌های اول سوتفاهم‌های بانمکی هستند که گاهی از به یاد آوردنشان هم خنده‌مان می‌گیرد و ته دلمان خوشحالیم که ناکام ماند. عشق فقط ...

عشق زمانی اتفاق می افتد که معشوق به شما قطعه ای از روح تان را می بخشد که هرگز نمی دانستید آن را گم کرده بودید.

عشق زمانی اتفاق می افتد که معشوق به شما قطعه ای از روح تان را می بخشد که هرگز نمی دانستید آن را گم کرده بودید.

به حقیقت خود اعتماد کنید...

به حقیقت خود اعتماد کنید...

اگر افراد می‌توانستند یاد بگیرند که، آنچه برای من خوب است، لزومی ندارد که برای دیگران هم خوب باشد، آنگاه دنیای شاد و خوشایندتری می‌داشتیم. تئوری انتخاب به ما می‌آموزد که دنیای مطلوب من، اساس ...

اگر افراد می‌توانستند یاد بگیرند که، آنچه برای من خوب است، لزومی ندارد که برای دیگران هم خوب باشد، آنگاه دنیای شاد و خوشایندتری می‌داشتیم. تئوری انتخاب به ما می‌آموزد که دنیای مطلوب من، اساس زندگی من است نه اساس زندگی دیگران. تئوری انتخاب ویلیام گلاسر

بگذار بگویند غیرمنطقی یا ضد اجتماعی هستیم، اما به این می ارزد که خودمان باشیم! تا زمانی که رفتار ما و تصمیم های ما به کسی آسیبی نمی زند. ما توضیحی به کسی بدهکار نیستیم؛ ...

بگذار بگویند غیرمنطقی یا ضد اجتماعی هستیم، اما به این می ارزد که خودمان باشیم! تا زمانی که رفتار ما و تصمیم های ما به کسی آسیبی نمی زند. ما توضیحی به کسی بدهکار نیستیم؛ چقدر زندگی ها که با این توضیح خواستن ها و تلاشهای بیهوده برای قانع کردن ...

خودبینی ، دیدن خود نیست خودبینی، ندیدن دیگران است . . .

خودبینی ، دیدن خود نیست خودبینی، ندیدن دیگران است . . .

اجازه ندهید ذهنتان به بهانه ناراحتی و مشکل فعلی تان از شما یک مظلوم و قربانی بسازد احساس تاسف برای خود و بازگویی ماجراها برای دیگران، شما را در چرخه تکرار اسیر نگه میدارد ....

اجازه ندهید ذهنتان به بهانه ناراحتی و مشکل فعلی تان از شما یک مظلوم و قربانی بسازد احساس تاسف برای خود و بازگویی ماجراها برای دیگران، شما را در چرخه تکرار اسیر نگه میدارد ....

عشق شبیهِ همسفر شدن با کسی در واگن قطار نیست که نهایتا یک روز را در کنارش سر کنی و نقطه اشتراکی به اندازه یک سریال یا مجله محبوب برای گپ و گفت طول سفر ...

عشق شبیهِ همسفر شدن با کسی در واگن قطار نیست که نهایتا یک روز را در کنارش سر کنی و نقطه اشتراکی به اندازه یک سریال یا مجله محبوب برای گپ و گفت طول سفر کافی باشد. اینکه تو چه رنگی دوست داری و من چه رنگی، اینکه کتاب‌های کدام ...

تو رابطه دنبال تفاهم های کوچیک نباش، قشنگه ولی کافی نیست. دنبال تفاهم های بزرگ باش مثل تفاهم روی ارزشها، فلسفه زندگی و... ایناست که خوشبختت میکنه.

تو رابطه دنبال تفاهم های کوچیک نباش، قشنگه ولی کافی نیست. دنبال تفاهم های بزرگ باش مثل تفاهم روی ارزشها، فلسفه زندگی و... ایناست که خوشبختت میکنه.

جوهر شخصیت شما سطح عزت نفس شماست. عزت نفس شما نشان می دهد که تا چه اندازه برای خود ارزش قائل می شوید، خود را چه اندازه موفق ارزیابی می کنید. عزت نفس منبع نیروی ...

جوهر شخصیت شما سطح عزت نفس شماست. عزت نفس شما نشان می دهد که تا چه اندازه برای خود ارزش قائل می شوید، خود را چه اندازه موفق ارزیابی می کنید. عزت نفس منبع نیروی شخصیت شماست که میزان انرژی ، اشتیاق انگیزه و الهام شما را مشخص می سازد. ...

خودتونو به زور تو دل کسی جا نکنین تا چروک نشین!

خودتونو به زور تو دل کسی جا نکنین تا چروک نشین!

یک‌جای زندگی‌مان می‌لنگد که اینگونه دلتنگیم، یک‌جای زندگی‌مان می‌لنگد که هرچقدر می‌دویم نمی‌رسیم، یک‌جای زندگی‌مان می‌لنگد که در آغوش کسی یاد کس دیگر می‌افتیم، یک‌جای زندگی‌مان می‌لنگد که خنده‌های‌مان نمایشی و اشک‌های‌مان واقعی‌ست.. یک‌جای زندگی‌مان ...

یک‌جای زندگی‌مان می‌لنگد که اینگونه دلتنگیم، یک‌جای زندگی‌مان می‌لنگد که هرچقدر می‌دویم نمی‌رسیم، یک‌جای زندگی‌مان می‌لنگد که در آغوش کسی یاد کس دیگر می‌افتیم، یک‌جای زندگی‌مان می‌لنگد که خنده‌های‌مان نمایشی و اشک‌های‌مان واقعی‌ست.. یک‌جای زندگی‌مان می‌لنگد، که تفاوت خود واقعی‌مان با خود رویاهای‌مان مثل تفاوت زمین است با آسمان...

تنهایی ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﯼ، ﮔﺎﻩ آنقدﺭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ … ﮔﺎﻩ آنقدر ﺣﺴﺎﺱ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺸﻪ … آنقدﺭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ حرف ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ...

تنهایی ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﯼ، ﮔﺎﻩ آنقدﺭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ … ﮔﺎﻩ آنقدر ﺣﺴﺎﺱ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺸﻪ … آنقدﺭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ حرف ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ … ﻻﻡ ﺗﺎ ﮐﺎﻡ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ! ﻏﺬﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺳﺮﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯼ ...

گاه چه پر توقع می‌شویم و گاه چقدر، خنثی... گاه چه بی رحمانه تنها می‌شویم و گاه چقدر بی اختیار شلوغ... ما در دنیای انعکاس و نقطه زندگی می‌کنیم، پس دلیل این‌همه غم که به ...

گاه چه پر توقع می‌شویم و گاه چقدر، خنثی... گاه چه بی رحمانه تنها می‌شویم و گاه چقدر بی اختیار شلوغ... ما در دنیای انعکاس و نقطه زندگی می‌کنیم، پس دلیل این‌همه غم که به خود بی انصافانه روا می داریم، چیست؟! شاد باشیم و سرکش، یا غمگین و افسرده، ...

و هیچ دیگری ویرانگرتر از خود آدمی نسبت به خودش نیست. سلوک روایت شکست بود، روایت غم، غم و غم. روایتِ اینکه حواسمون نیست، ولی پیش میاد که خیلی روزا چندین‌ بار بمیریم؛ از درد، ...

و هیچ دیگری ویرانگرتر از خود آدمی نسبت به خودش نیست. سلوک روایت شکست بود، روایت غم، غم و غم. روایتِ اینکه حواسمون نیست، ولی پیش میاد که خیلی روزا چندین‌ بار بمیریم؛ از درد، از خستگی، از غم. به‌همراه سلوک احساس یه عاشق رو می‌خونیم، و شاهد چرخش این ...

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست تا ندانند حریفان که تو منظور منی دیگران چون بروند از نظر از دل بروند تو چنان در دل من رفته که جان ...

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست تا ندانند حریفان که تو منظور منی دیگران چون بروند از نظر از دل بروند تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی تو همایی و من خسته بیچاره گد پادشاهی کنم ار سایه به من ...

ریشه‌ی بی قراری های انسان چیست؟ مولانا بر این باور بود که: جمله ی بی قراری ات از طلبِ قرار توست طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت می گوید: علت بی قراری های ...

ریشه‌ی بی قراری های انسان چیست؟ مولانا بر این باور بود که: جمله ی بی قراری ات از طلبِ قرار توست طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت می گوید: علت بی قراری های ما از ثبات طلبی های ما نشأت می گیرد اما اگر طالب بی قرار باشیم ...