ای آب زندگانی ما را ربود سیلت... #مولانا @siahchal2

ای آب زندگانی ما را ربود سیلت... #مولانا @siahchal2

۱ هفته پیش
3K
عاشقان مستند و ما دیوانه ایم عارفان شمعند و ما پروانه ایم چون ندارم با خلایق الفتی خلق پندارند ما دیوانه ایم #مولانا @siahchal2

عاشقان مستند و ما دیوانه ایم عارفان شمعند و ما پروانه ایم چون ندارم با خلایق الفتی خلق پندارند ما دیوانه ایم #مولانا @siahchal2

۱ هفته پیش
4K
مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد... #مولانا #جان_جانانم @siahchal2

مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد... #مولانا #جان_جانانم @siahchal2

۲ هفته پیش
3K
ساقی نداده ساغر چندان نموده مستم! کز خود خبر ندارم در عالمی که هستم... فروغی_بسطامی @siahchal2

ساقی نداده ساغر چندان نموده مستم! کز خود خبر ندارم در عالمی که هستم... فروغی_بسطامی @siahchal2

۲ هفته پیش
2K
به هر چیزی که آسیبی کنی، آن چیز جان گیرد... چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی #مولانا @siahchal2

به هر چیزی که آسیبی کنی، آن چیز جان گیرد... چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی #مولانا @siahchal2

۲ هفته پیش
3K
تو ز ما فارغ و ما از تو پریشان تا چند...؟ #سعدی @siahchal2

تو ز ما فارغ و ما از تو پریشان تا چند...؟ #سعدی @siahchal2

۲ هفته پیش
4K
نه صبر هست ما را، نه دل، نه تاب هجران ماییم و نیمه جانی، آن هم به لب رسیده ... @siahchal2

نه صبر هست ما را، نه دل، نه تاب هجران ماییم و نیمه جانی، آن هم به لب رسیده ... @siahchal2

۲ هفته پیش
4K
امشب ز غمت میان خون خواهم خفت وز بستر عافیت برون خواهم خفت باور نکنی خیال خود را بفرست تا در نگرد که بی‌تو چون خواهم خفت #حافظ @siahchal2

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت وز بستر عافیت برون خواهم خفت باور نکنی خیال خود را بفرست تا در نگرد که بی‌تو چون خواهم خفت #حافظ @siahchal2

۲ هفته پیش
3K
گر چه وصالش نه به کوشش دهند هر قدر ای دل که توانی بکوش #حافظ @siahchal2

گر چه وصالش نه به کوشش دهند هر قدر ای دل که توانی بکوش #حافظ @siahchal2

۲ هفته پیش
4K
ساکنان دریا بعد از مدتی صدای امواج دریا را نمی شنوند چه تلخ است قصه ی عـــــــــــــادت... @siahchal2

ساکنان دریا بعد از مدتی صدای امواج دریا را نمی شنوند چه تلخ است قصه ی عـــــــــــــادت... @siahchal2

۲ هفته پیش
3K
من از عالم تو را تنها گزینم روا داری که من غمگین نشینم دل من چون قلم اندر کف توست ز توست ار شادمان وگر حزینم #مولانا @siahchal2

من از عالم تو را تنها گزینم روا داری که من غمگین نشینم دل من چون قلم اندر کف توست ز توست ار شادمان وگر حزینم #مولانا @siahchal2

۳ هفته پیش
3K
هر گه ز تو بگریزم با عشق تو بستیزم اندر سرم از شش سو سودای تو می‌آید #مولانا @siahchal2

هر گه ز تو بگریزم با عشق تو بستیزم اندر سرم از شش سو سودای تو می‌آید #مولانا @siahchal2

۳ هفته پیش
2K
کتابی پاره بودم بی حضورت هزاران خط دنیـا بر دل م بـود ورق ها.. خاطراتی؛ بـرگ بر باد نگاهی خط به خطم را نیآسود #مهدی_یوسفی @siahchal2

کتابی پاره بودم بی حضورت هزاران خط دنیـا بر دل م بـود ورق ها.. خاطراتی؛ بـرگ بر باد نگاهی خط به خطم را نیآسود #مهدی_یوسفی @siahchal2

۳ هفته پیش
4K
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا #مولانا @siahchal2

قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا #مولانا @siahchal2

۳ هفته پیش
3K
برو ای طبیبم از سر که خبر زسر ندارم به خدا رها کنم جان که زجان خبر ندارم #حافظ @siahchal2

برو ای طبیبم از سر که خبر زسر ندارم به خدا رها کنم جان که زجان خبر ندارم #حافظ @siahchal2

۳ هفته پیش
4K
دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند #حافظ @siahchal2

دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند #حافظ @siahchal2

۳ هفته پیش
5K
مست عشقم مست شوقم مست دوست مست معشوقی که عالم مست اوست #مولانا @siahchal2

مست عشقم مست شوقم مست دوست مست معشوقی که عالم مست اوست #مولانا @siahchal2

۳ هفته پیش
5K
تا در دل هم باشیم تاوان بدی دادیم او گیره ی مویش را من ایل و تبارم را #سیدتقی_سیدی @siahchal2

تا در دل هم باشیم تاوان بدی دادیم او گیره ی مویش را من ایل و تبارم را #سیدتقی_سیدی @siahchal2

۳ هفته پیش
6K
دل بر تو نهم که راحت جان منی... #مولانا @siahchal2

دل بر تو نهم که راحت جان منی... #مولانا @siahchal2

۳ هفته پیش
4K
نکند جام دهد؟کام دهد، ازلب خود وام دهد؟ در برت ساز زند، رقص کند، کافر و بی عار شوی؟ #مولانا @siahchal2

نکند جام دهد؟کام دهد، ازلب خود وام دهد؟ در برت ساز زند، رقص کند، کافر و بی عار شوی؟ #مولانا @siahchal2

۳ هفته پیش
3K