-Yaٓsmn

yasi-y

‏ما هم يه #روزايی رو داشتيم تو زندگيمون كه بلند بلند #ميخنديديم آقای قاضی🙃 ❤

۲۳ ساعت پیش
6K
۲۳ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
3K
۳ روز پیش
5K
اگر

اگر "عزیز" #خودت نباشی عزیز هیچ کسی نخواهی شد؛ خودت را دوست بدار، تویی که آسمان و زمین به احترامت ایستاده اند...

۳ روز پیش
8K
در #قضاوت همه حق را به تو دادند ولی، نکته اینجاست، که من.. راز نگهدارترم!! :))) T.me/Divonegiyatt

در #قضاوت همه حق را به تو دادند ولی، نکته اینجاست، که من.. راز نگهدارترم!! :))) T.me/Divonegiyatt

۳ روز پیش
5K
یکی رو پیدا کنید که در تموم #لحظات زندگی وقتی کنارشین رو حالت پرواز باشید! چه دلتون چه گوشیتون... •❤ ️📱 😊 •

یکی رو پیدا کنید که در تموم #لحظات زندگی وقتی کنارشین رو حالت پرواز باشید! چه دلتون چه گوشیتون... •❤ ️📱 😊 •

۳ روز پیش
5K
۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
4K
۶ روز پیش
4K
#دختردار که شدید روزی هزار بار در گوشش آهنگِ

#دختردار که شدید روزی هزار بار در گوشش آهنگِ "یه دختر دارم شاه نداره" را بخوانید؛ اتاقش را پر کنید از خرس و قلب های شکلاتی؛ هرروز ببوسیدش و هرازگاهی حرفِ اول اسمش را با گلِ رز قرمز در جعبه ای بچینید... آنقدر مهم بودنش را تاکید کنید که خودش ...

۶ روز پیش
19K
#توئیت💙 جورج اورول حدود هفتاد سال پیش گفته:

#توئیت💙 جورج اورول حدود هفتاد سال پیش گفته: "امروز دیگر نه #عشق پاک وجود دارد و نه حتی هوس ناب!" دقت کنید هفتاد سال پیش! اگر امروز تو این دوره زمونه بود میخواست چی بنویسه؟! T.me/Divonegiyatt

۷ روز پیش
8K
#دستانت را در برابرم مشت میکنی ! میپرسی گل یا پوچ ؟! در دلم میگویم : فقط دستانت ♡ - T.me/Divonegiyatt♡

#دستانت را در برابرم مشت میکنی ! میپرسی گل یا پوچ ؟! در دلم میگویم : فقط دستانت ♡ - T.me/Divonegiyatt♡

۷ روز پیش
6K
♡و من #می‌بوسمت که مزه‌ی روحم عوض شود وگر نه ما را چه به خلاف شرع ...♥ ️ •♥ • T.me Divonegiyatt

♡و من #می‌بوسمت که مزه‌ی روحم عوض شود وگر نه ما را چه به خلاف شرع ...♥ ️ •♥ • T.me Divonegiyatt

۱ هفته پیش
5K
بالاخره یه چیزی تو #دنیا باید باشه که حالتو خوب کنه قرصی دارویی آدمی آخ آدمی آدمی :)♥️ 🍀 T.me/Divonegiyatt

بالاخره یه چیزی تو #دنیا باید باشه که حالتو خوب کنه قرصی دارویی آدمی آخ آدمی آدمی :)♥️ 🍀 T.me/Divonegiyatt

۱ هفته پیش
6K
نشستم #کنارش و یکی از لیوانای چاییِ تازه دمِ توی دستمو دادم بهش - گرفته ای امروز! چیزی شده؟! لیوانو گذاشت رو میز و کلافه دست کشید به چشماش + دیشب اومده بود به خوابم. ...

نشستم #کنارش و یکی از لیوانای چاییِ تازه دمِ توی دستمو دادم بهش - گرفته ای امروز! چیزی شده؟! لیوانو گذاشت رو میز و کلافه دست کشید به چشماش + دیشب اومده بود به خوابم. می‌گفت حال و روزش زیاد خوب نیست؛ ازم خواست ببخشمش... یه قلپ از چاییم خوردم ...

۱ هفته پیش
20K
ᴺᴼᵀᴴᴵᴺᴳ ᴵˢ ᴹᴼᴿᴱ ᴱᴺᴶᴼᵞᴬᴮᴸᴱ ᵀᴴᴬᴺ ᵀᵂᴼ ᴾᴱᴿˢᴼᴺ ᶠᴵᴳᴴᵀᴵᴺᴳ ᵀᴼ ᴬᶜᴴᴵᴱᵛᴱ ᶜᴼᴹᴹᴼᴺ ᴬˢᴾᴵᴿᴬᵀᴵᴼᴺˢ هیچ چیز لذت بخش تر از جنگیدنِ #دو نفره برای رسیدن به آرزوهایِ مُشترک نیست ! •😌 ♥ ️😇 • 💭 T.Me/Divonegiyatt

ᴺᴼᵀᴴᴵᴺᴳ ᴵˢ ᴹᴼᴿᴱ ᴱᴺᴶᴼᵞᴬᴮᴸᴱ ᵀᴴᴬᴺ ᵀᵂᴼ ᴾᴱᴿˢᴼᴺ ᶠᴵᴳᴴᵀᴵᴺᴳ ᵀᴼ ᴬᶜᴴᴵᴱᵛᴱ ᶜᴼᴹᴹᴼᴺ ᴬˢᴾᴵᴿᴬᵀᴵᴼᴺˢ هیچ چیز لذت بخش تر از جنگیدنِ #دو نفره برای رسیدن به آرزوهایِ مُشترک نیست ! •😌 ♥ ️😇 • 💭 T.Me/Divonegiyatt

۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
4K
#رسیدن... یقینا شیرین ترین فــعل این قند زبانِ پارسی ست... مثل.... رسیدن از یه راه دور و دراز به خونه.... رسیدن گلابی های شیرینِ باغ خانجون.... یا مثلا رسیدن به جوابِ سخت ترین تستِ ریاضیِ ...

#رسیدن... یقینا شیرین ترین فــعل این قند زبانِ پارسی ست... مثل.... رسیدن از یه راه دور و دراز به خونه.... رسیدن گلابی های شیرینِ باغ خانجون.... یا مثلا رسیدن به جوابِ سخت ترین تستِ ریاضیِ کنکــور... یا رسیــدنِ من به تــو.... من به تــــو... من به تــــــو.... ♥ ️🙃 💍 ...

۱ هفته پیش
10K