yasha95.اهوازی...

yasha95لبخند زیباترین آرایش هر فرد است و مثبت اندیشی کلید خوشبختی.

برای آنان که مفهوم پرواز را نمیدادند هر چقدر بیشتر اوج بگیری کوچکتر می شوی به مسیرت ادامه بده دوستانی در اوج خواهی یافت که بازگشت را برای همیشه فراموش میکنی

برای آنان که مفهوم پرواز را نمیدادند هر چقدر بیشتر اوج بگیری کوچکتر می شوی به مسیرت ادامه بده دوستانی در اوج خواهی یافت که بازگشت را برای همیشه فراموش میکنی

۳ هفته پیش
4K
آدمها بالاخره یه روزی در یک لحظه تمام می شوند نه که بمیرند نه جوهر احساس شان تمام می شود..

آدمها بالاخره یه روزی در یک لحظه تمام می شوند نه که بمیرند نه جوهر احساس شان تمام می شود..

۱۳ خرداد 1398
6K
مرو راهی که با ریگی بلغزی مشو بیدی که با بادی بلرزی تو را قدر و تو را قیمت گران است مکن کاری که یک ارزن نیرزی...

مرو راهی که با ریگی بلغزی مشو بیدی که با بادی بلرزی تو را قدر و تو را قیمت گران است مکن کاری که یک ارزن نیرزی...

۱۳ خرداد 1398
7K
باز خواهی گشت چون شعر به شراب...... چون پرستویی دلتنگ از کوچ اجباری....

باز خواهی گشت چون شعر به شراب...... چون پرستویی دلتنگ از کوچ اجباری....

۱۳ خرداد 1398
6K
۱۳ خرداد 1398
6K
همه میخوان الماس باشن؛ اما تعداد کمی، حاضرن که تراش بخورن...

همه میخوان الماس باشن؛ اما تعداد کمی، حاضرن که تراش بخورن...

۱۳ خرداد 1398
6K
۲۳ فروردین 1398
13K
۲۳ فروردین 1398
13K
۲۳ فروردین 1398
13K
۲۳ فروردین 1398
13K
۲۳ فروردین 1398
12K
۲۳ فروردین 1398
12K
۲۳ فروردین 1398
12K
۲۳ فروردین 1398
11K
۲۳ فروردین 1398
10K
۲۳ فروردین 1398
11K
۲۳ فروردین 1398
11K
۲۲ فروردین 1398
12K
۲۲ فروردین 1398
12K
۲۲ فروردین 1398
12K