پسر به دوس دخترش میگه , میدونی تو همه زندگیه منی ... دختره , آره عزیزم پسره میگه , پس چرا نمیذاری زندگیمو بکنم ... جمله فلسفی بود

پسر به دوس دخترش میگه , میدونی تو همه زندگیه منی ... دختره , آره عزیزم پسره میگه , پس چرا نمیذاری زندگیمو بکنم ... جمله فلسفی بود

۹ فروردین 1394
2K