خوشا دورانی که دلا خوش بود. حسابا کامپیوتری نبود، ولی بازارا رونق داشت. تلفنا سیمی بودن، ولی آدما آزاد...

خوشا دورانی که دلا خوش بود. حسابا کامپیوتری نبود، ولی بازارا رونق داشت. تلفنا سیمی بودن، ولی آدما آزاد...

۸ مهر 1398
85
یااادش بخیرررر یادتونه؟

یااادش بخیرررر یادتونه؟

۸ مهر 1398
96
خونه بازی های بچگی مون

خونه بازی های بچگی مون

۸ مهر 1398
69
حس خووووب گذشته ها

حس خووووب گذشته ها

۸ مهر 1398
61
هنگام اذان مغربه التماس دعا دارم صلوات محمدی ختم کنین

هنگام اذان مغربه التماس دعا دارم صلوات محمدی ختم کنین

۷ مهر 1398
53
دشمنی...

دشمنی...

۶ مهر 1398
46
کم مباد از خانه ی دل پای تو...

کم مباد از خانه ی دل پای تو...

۶ مهر 1398
69
قاصدک را فوت کردم...

قاصدک را فوت کردم...

۶ مهر 1398
49
۶ مهر 1398
47
یا اباصالح المهدی ادرکنی

یا اباصالح المهدی ادرکنی

۶ مهر 1398
91
عاشقانه

عاشقانه

۶ مهر 1398
44
#پروفایل

#پروفایل

۶ مهر 1398
44
حس خووووب

حس خووووب

۶ مهر 1398
57
و خدا خواست تو ریحان باشی

و خدا خواست تو ریحان باشی

۶ مهر 1398
79
#باران #چتر

#باران #چتر

۶ مهر 1398
92
#آسمان #ماه

#آسمان #ماه

۶ مهر 1398
49
جدا مشو...

جدا مشو...

۶ مهر 1398
49
آرزوی تو...

آرزوی تو...

۶ مهر 1398
47
📝 هر وقت خواستید اسم شهدا رو از روی #کوچه_شهید پاک کنید ببینید مادرش مُرده باشه... مامانا هنوز نگران بچه هاشونن...

📝 هر وقت خواستید اسم شهدا رو از روی #کوچه_شهید پاک کنید ببینید مادرش مُرده باشه... مامانا هنوز نگران بچه هاشونن...

۶ مهر 1398
97
ما کوچیکا...

ما کوچیکا...

۶ مهر 1398
50