#برف-هم-که-نبارد: #سرد-که-نگاهم-کنی #احساسم-تا-مغز-استخوان-یخ-میزند..

#برف-هم-که-نبارد: #سرد-که-نگاهم-کنی #احساسم-تا-مغز-استخوان-یخ-میزند..

اینجا مجازی ست... دلت را به محبت های پشت عکس ک خوش کردی، حمده و سوره بخوان... نشناخته ک عاشق شوی فاتحه دلت را خوانده ای...

اینجا مجازی ست... دلت را به محبت های پشت عکس ک خوش کردی، حمده و سوره بخوان... نشناخته ک عاشق شوی فاتحه دلت را خوانده ای...

اینجا ناظر نداره ؟؟؟؟؟؟؟
عکس بلند

اینجا ناظر نداره ؟؟؟؟؟؟؟

سه شنبه ها همیشه، زودتر از جمعه ها، می رسد تا دلتنگی هایش را، بر سر جمعه، خراب کند! سه شنبه ها، جمعه ای نامتقارن است!!

سه شنبه ها همیشه، زودتر از جمعه ها، می رسد تا دلتنگی هایش را، بر سر جمعه، خراب کند! سه شنبه ها، جمعه ای نامتقارن است!!

به جز دلم، لبت از هر چه هست، تنگ‌تر است، بخند! خنده‌ات از دیگران قشنگ‌تر است.

به جز دلم، لبت از هر چه هست، تنگ‌تر است، بخند! خنده‌ات از دیگران قشنگ‌تر است.

خـــندهای تو دلم را می برد ای جان من برق چشمان سیاهت می برد ایمان من . دلبری های تو هر دم شهره ی آفاق است عشوه های تو همیشه موجب عصیان من چشم ناز ...

خـــندهای تو دلم را می برد ای جان من برق چشمان سیاهت می برد ایمان من . دلبری های تو هر دم شهره ی آفاق است عشوه های تو همیشه موجب عصیان من چشم ناز چون غزالت برق مهتاب شب است نابسامانم ، تو هستی علت سامان من با نگاهت ...

#حکم #این #بازی #شده #دل #را #به #شاهی #باختن #یا #اینکه #سربازی #شد #و #با #عشق #بی-بی #ساختن #دل #بریدن #سخت #لازم #میشود #گاهی #چه #تلخ #وای #از #ان #دستی #که #مجبور #است #به #تک ...

#حکم #این #بازی #شده #دل #را #به #شاهی #باختن #یا #اینکه #سربازی #شد #و #با #عشق #بی-بی #ساختن #دل #بریدن #سخت #لازم #میشود #گاهی #چه #تلخ #وای #از #ان #دستی #که #مجبور #است #به #تک #انداختن

ﺗﺎﺑﺴﺘـــــــــــــــﺎﻥ ،ﻓﺼــــــــــــــﻞ ﺑﺮگـــــــــــــــــ ﺗﻮتــــــــــــــــــــــ ﻭ ﭘﯿــــــــــــــــﻠﻪ ﭘـــــــــــــــﺮﻭﺍﻧــــــــــــــــــﻪ ﻓﺼــــــــــــــــــــﻞ ﻧﺎﻣــــــــــــــــــــﺰﺩ ﺷــــــــــــــــــــﺪﻥ ﯾـــــــــــــــــــﺦ ﺑﺎ ﺁبـــــــــــــــــــــــ ﻓﺼـــــــــــــﻞ ﺧﻮﺍﺑﯿــــــــــــــﺪﻥ ﺭﻭﯼ ﺑـــــــــﺎﻡ ﻓﺼــــــــــــــــــﻞ ﺩﯾـــــــــــــــــــــﺪﺍﺭ ﮐﺴیــــــــــــــــ ﺩﺭ ﺁﺳﻤــــــــــــــــــﺎﻥ ﺑﯽ ﺗﻌﺎﺭفــــــــــــــــــــــــــ ﺍﯾﻦ ﺩﻟـــــــــــــــــﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻮﺍﯾتـــــــــــــــــــــــــ ﻣﯿﮑﻨــــــــــــــــــــــﺪ !

ﺗﺎﺑﺴﺘـــــــــــــــﺎﻥ ،ﻓﺼــــــــــــــﻞ ﺑﺮگـــــــــــــــــ ﺗﻮتــــــــــــــــــــــ ﻭ ﭘﯿــــــــــــــــﻠﻪ ﭘـــــــــــــــﺮﻭﺍﻧــــــــــــــــــﻪ ﻓﺼــــــــــــــــــــﻞ ﻧﺎﻣــــــــــــــــــــﺰﺩ ﺷــــــــــــــــــــﺪﻥ ﯾـــــــــــــــــــﺦ ﺑﺎ ﺁبـــــــــــــــــــــــ ﻓﺼـــــــــــــﻞ ﺧﻮﺍﺑﯿــــــــــــــﺪﻥ ﺭﻭﯼ ﺑـــــــــﺎﻡ ﻓﺼــــــــــــــــــﻞ ﺩﯾـــــــــــــــــــــﺪﺍﺭ ﮐﺴیــــــــــــــــ ﺩﺭ ﺁﺳﻤــــــــــــــــــﺎﻥ ﺑﯽ ﺗﻌﺎﺭفــــــــــــــــــــــــــ ﺍﯾﻦ ﺩﻟـــــــــــــــــﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻮﺍﯾتـــــــــــــــــــــــــ ﻣﯿﮑﻨــــــــــــــــــــــﺪ !

┄┄ دُکْـتُــــرمْ دیـــوانِــه شُـــد وَقْـتـــی چَنْـــد لحظــه سکـوتـَـمْ را بَــرایَــش مَـعْنـــی کَــردَمــ

┄┄ دُکْـتُــــرمْ دیـــوانِــه شُـــد وَقْـتـــی چَنْـــد لحظــه سکـوتـَـمْ را بَــرایَــش مَـعْنـــی کَــردَمــ

نزار بفهمن درد داری ✓ چون همه نمکدون به دست ✘ منتظرن

نزار بفهمن درد داری ✓ چون همه نمکدون به دست ✘ منتظرن

از هیچی نترس .... فقط از این بترس...... که وقتی ناراحتم میکنی ¤ یکی پیداشه《ارومم》کنه ..

از هیچی نترس .... فقط از این بترس...... که وقتی ناراحتم میکنی ¤ یکی پیداشه《ارومم》کنه ..

. میگویم “حالم خوب است”… اما تو عاقل تر از آنی که باور کنی…!

. میگویم “حالم خوب است”… اما تو عاقل تر از آنی که باور کنی…!

#دلت #که #گرفت #دیگر #منت #زمین #را #نکش #راه #اسمان #باز #است #پر #بکش

#دلت #که #گرفت #دیگر #منت #زمین #را #نکش #راه #اسمان #باز #است #پر #بکش

گرگ بیرحم نبود ... گرگ رام بود و عاشق...!!! خیانت دید ب کسی رحم نکرد گله خود را نابود کرد تمام گرگها را کشت فقط چند بچه گرگ را نگهداشت انها را ب بیرحمی و ...

گرگ بیرحم نبود ... گرگ رام بود و عاشق...!!! خیانت دید ب کسی رحم نکرد گله خود را نابود کرد تمام گرگها را کشت فقط چند بچه گرگ را نگهداشت انها را ب بیرحمی و خونخواری عادت داد..... شیر به گرگ گفت تو رام بودی چه شد ک اینچنین بیرحم ...

سلام دوستان عزیزممم ممنونم میشم این دوستمون رو لایک کنید فدای محبتتون ----- اثن هرکی منو دوست داره لایکش کنه خخخخ http://wisgoon.com/pin/13715326/

سلام دوستان عزیزممم ممنونم میشم این دوستمون رو لایک کنید فدای محبتتون ----- اثن هرکی منو دوست داره لایکش کنه خخخخ http://wisgoon.com/pin/1371...

دلم هوایت را می کند.. ومن.. باز هم... شرمنده اش می شوم...

دلم هوایت را می کند.. ومن.. باز هم... شرمنده اش می شوم...

آهسته بیا چیزی هم ننویس نظر هم نگذار همان که بخوانی بس است من به بی محلی آدمها عادت دارم

آهسته بیا چیزی هم ننویس نظر هم نگذار همان که بخوانی بس است من به بی محلی آدمها عادت دارم

" میسوخت " تمام دیشب را نخوابیدم و بالای سرش با کهنه ای خیس بیدار ماندم . . فکر میکردم "تب " کرده است . . . نمیدانستم که حرارت تنش از این است که تمام "دیروز " را در آغوش دیگری بوده . . .

ﻣﺮﮔﺒﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺟﺪﺍﻝ ، ﺟﺪﺍﻝ ﻣﯿﺎﻥ “ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ” ﻭ “ ﻏﺮﻭﺭ” ﺍﺳﺖ ! ﻭﻗﺘﯽ “ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ” ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ، ﺍﻣﺎ … “ ﻏﺮﻭﺭﺕ” ﺩﯾﮕﺮ ، ﻧﺎﯼ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ ! ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺷﻮﯼ … ﻧﻤﯽ ...

ﻣﺮﮔﺒﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺟﺪﺍﻝ ، ﺟﺪﺍﻝ ﻣﯿﺎﻥ “ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ” ﻭ “ ﻏﺮﻭﺭ” ﺍﺳﺖ ! ﻭﻗﺘﯽ “ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ” ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ، ﺍﻣﺎ … “ ﻏﺮﻭﺭﺕ” ﺩﯾﮕﺮ ، ﻧﺎﯼ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ ! ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺷﻮﯼ … ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ! ﻭ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮﺯﺧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻗﺎﯾﻖ ﻟﻌﻨﺘﯽ!!!

↙مَن بدبودنو از خیلیا بهتر بَلَد بودم➡ ↙فَقَط اینقَد مَرام داشتم➡ ↙که رو هرکَسی امتحان نکنم➡

↙مَن بدبودنو از خیلیا بهتر بَلَد بودم➡ ↙فَقَط اینقَد مَرام داشتم➡ ↙که رو هرکَسی امتحان نکنم➡