yass

y@s@m@n...jks

.
.
.
.
.
خعیـݪـے سختـہ ڪـ
نـ بتونـے فراموشش ڪنے...
نـ بتونـے ڪـنارش باشـے😔
.
.
.
.
.

.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.دُنًٍــًٍَیًٍَــًٍاًٍَ بـًٍ.ـهًٍَــًٍمًٍـٍْـ ثًٍاًٍبًٍـِتًٍــ ڪـَـًٍردـًٍ تًٍوًٍجًٍــہًٍ زًٍیــًٍآٍدًٍ بــًٌٍےًٍ تـًٍوًٍجًٍهًٍـےًٍ مـًٍـیـًٍآًٍرًٍعًٍـْـًٍ.ـ.ـ
.


.
.
. .
ــ

:)


عڪسای شخصیو ڪپیــ نڪنید ݪطفـاً
.

.

آنفاݪو ڪنــے آنفاݪو میشـے

لنتیا حسابم خالی شد 😿😻

لنتیا حسابم خالی شد 😿😻

۵ روز پیش
3K
😆

😆

۱ هفته پیش
3K
😻💖

😻💖

۱ هفته پیش
3K
یادش بخــیر...

یادش بخــیر...

۱ هفته پیش
3K
۱۴ آبان 1398
4K
بگین

بگین

۱۳ مهر 1398
6K
۱۲ مهر 1398
5K
۱۲ مهر 1398
4K
۱۲ مهر 1398
7K
۱۱ مهر 1398
5K
از رها کردن نترس باور کن هیچ کس نمی تواند چیزی که مال توست را از تو بگیرد و تمام دنیا نمی توانند چیزی که مال تو نیست را برایت حفظ کنند

از رها کردن نترس باور کن هیچ کس نمی تواند چیزی که مال توست را از تو بگیرد و تمام دنیا نمی توانند چیزی که مال تو نیست را برایت حفظ کنند

۳ مهر 1398
9K
دیگه مجبورم کوتاشون کنم 😭 😭

دیگه مجبورم کوتاشون کنم 😭 😭

۲ مهر 1398
6K
۲۵ شهریور 1398
5K
فقط خداست که … میشود با دهان بسته صدایش کرد… میشود با پای شکسته هم به سراغش رفت… تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر برمیدارد… تنهاکسی است که وقتی همه رفتند میماند… وقتی همه ...

فقط خداست که … میشود با دهان بسته صدایش کرد… میشود با پای شکسته هم به سراغش رفت… تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر برمیدارد… تنهاکسی است که وقتی همه رفتند میماند… وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید… وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود… و تنها سلطانیست که … ...

۱۷ شهریور 1398
9K
🐺 2:10

🐺 2:10

۳ شهریور 1398
6K
❤

۳۰ مرداد 1398
6K
😏 5/29

😏 5/29

۳۰ مرداد 1398
8K
ناامید نشو. افراد زیادی هستند که کارشان آیه یاس خواندن هست و سعی خواهند نمود تا تو را دلسرد کنند. به آن ها توجهی نکن. تنها کسی که می تواند تو را ناامید کند، خود ...

ناامید نشو. افراد زیادی هستند که کارشان آیه یاس خواندن هست و سعی خواهند نمود تا تو را دلسرد کنند. به آن ها توجهی نکن. تنها کسی که می تواند تو را ناامید کند، خود تو هستی...

۲۹ مرداد 1398
10K
💖 🐕 🐶

💖 🐕 🐶

۲۴ مرداد 1398
5K
بستنیـام روز ب روز باریـڪـ تـر میـشـن 😑

بستنیـام روز ب روز باریـڪـ تـر میـشـن 😑

۲۰ تیر 1398
10K