ویسـڪَونڪ

wisgoonak

پسـر هستم.
تبلیغ=بلاڪ
هیچڪدومــاشون
نـِ ـمـیفـَهـ٘مـڹ

نیــاد از #غصه میمیـرم.
بیــاد از #هیجان میمیـرم

⬇⬇⬇⬇ ★★★★★ ⬇⬇⬇⬇
یڪی #اون
یڪی #قلبم

دوراهـے زندڪَیم همیــڹه

مشتبــام-هموڹ قاصـدڪ
@qasedak2to

https://sapp.ir/qasedak2to

بیشتر  بیشتر