جهانم تویی چنان دور تــــو میگردم که هیچکس به این زیبایی جهانگردی را تجربه نکرده باشد #والیبال #شهرام_محمودی #سوگند_خورشیدی #آرسام_محمودی

جهانم تویی چنان دور تــــو میگردم که هیچکس به این زیبایی جهانگردی را تجربه نکرده باشد #والیبال #شهرام_محمودی #سوگند_خورشیدی #آرسام_محمودی

۱۲ مرداد 1398
5K
چشم از او، جلوه از او ما چه حریفیم...ای دل! #والـیبـال #شهرام__محمودی #سوگند__خورشیدی #آرسام__محمودی

چشم از او، جلوه از او ما چه حریفیم...ای دل! #والـیبـال #شهرام__محمودی #سوگند__خورشیدی #آرسام__محمودی

۱۳ دی 1397
11K
بی تو نفس کشیدنم، عمر تباه کردن است #والیبال #مجتبی_میرزاجانپور #نیلوفر_ابراهیمی

بی تو نفس کشیدنم، عمر تباه کردن است #والیبال #مجتبی_میرزاجانپور #نیلوفر_ابراهیمی

۱۳ دی 1397
33K
ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوب تر نباشد #والیبال #کاپیتان #سعید__معروف

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوب تر نباشد #والیبال #کاپیتان #سعید__معروف

۲۰ مهر 1397
24K
کار دادی دست دلــم به تــو وصـــله دلــم #والیبال #مجتبی__میرزاجانپور #نیلوفر__ابراهیمی

کار دادی دست دلــم به تــو وصـــله دلــم #والیبال #مجتبی__میرزاجانپور #نیلوفر__ابراهیمی

۱۹ مهر 1397
20K
مـــــاه رویا مهربانی پیشه کن سیرتی چون صورت مستحسنت #والیبال #دوستای_قدیمی #سعید__معروف #مهدی__مهدوی #گلبو__مهدوی #یاسین__مهدوی

مـــــاه رویا مهربانی پیشه کن سیرتی چون صورت مستحسنت #والیبال #دوستای_قدیمی #سعید__معروف #مهدی__مهدوی #گلبو__مهدوی #یاسین__مهدوی

۱۲ مهر 1397
22K
دل میــبری و جــان هــم ایــن میــدهی و آن هــم #والـیبـال #شهرام__محمودی #سوگند__خورشیدی #آرسام__محمودی

دل میــبری و جــان هــم ایــن میــدهی و آن هــم #والـیبـال #شهرام__محمودی #سوگند__خورشیدی #آرسام__محمودی

۱۹ شهریور 1397
16K
چون تو دارم... همه دارم... دگرم هیچ نباید... #والیبال #مهدی_مهدوی #گلبو_مهدوی

چون تو دارم... همه دارم... دگرم هیچ نباید... #والیبال #مهدی_مهدوی #گلبو_مهدوی

۱۹ شهریور 1397
27K
چه شد در من نمی دانم فقط دیدم پریشانم فقط یک لحظه فهمیدم که خیلی دوستتان دارم #والیبال #قهرمانی__آسیا #اسطوره_ها

چه شد در من نمی دانم فقط دیدم پریشانم فقط یک لحظه فهمیدم که خیلی دوستتان دارم #والیبال #قهرمانی__آسیا #اسطوره_ها

۱۱ شهریور 1397
26K
مســــــت و خرامان می رود در دل ، خیال یــــاران من #والیبال

مســــــت و خرامان می رود در دل ، خیال یــــاران من #والیبال

۱۸ تیر 1397
16K
ای عشـــــــــق تو را دارم و دارای جهانم #والیبال #عادل_غلامی #سمیرا_نایبی #آریو_غلامی #مجتبی_میرزاجانپور #نیلوفر_ابراهیمی

ای عشـــــــــق تو را دارم و دارای جهانم #والیبال #عادل_غلامی #سمیرا_نایبی #آریو_غلامی #مجتبی_میرزاجانپور #نیلوفر_ابراهیمی

۳۰ اردیبهشت 1397
29K
خوشا دلی که شما باشید نگار پرده نشینش #والیبال #سعید_معروف #مجتبی_میرزاجانپور

خوشا دلی که شما باشید نگار پرده نشینش #والیبال #سعید_معروف #مجتبی_میرزاجانپور

۲۹ اردیبهشت 1397
47K
با آن همه دلداه دلش بسته مــا شد ای من به فدای دل دیـــوانه پسندش #والیبال #مجتبی_میرزاجانپور #نیلوفر_ابراهیمی

با آن همه دلداه دلش بسته مــا شد ای من به فدای دل دیـــوانه پسندش #والیبال #مجتبی_میرزاجانپور #نیلوفر_ابراهیمی

۲۸ اردیبهشت 1397
32K
جانی و دلی ای دل و جانم همه تــو #والیبال #شهرام_محمودی #آرسام_محمودی

جانی و دلی ای دل و جانم همه تــو #والیبال #شهرام_محمودی #آرسام_محمودی

۲۷ اردیبهشت 1397
36K
عشق تعبیرِ قشنگی است برایم ازتــــــو ورنه کمتر سخنی بود که معنای تـوداشت #مجتبی__میرزاجــانپور #نیلوفر__ابراهیـــــمی

عشق تعبیرِ قشنگی است برایم ازتــــــو ورنه کمتر سخنی بود که معنای تـوداشت #مجتبی__میرزاجــانپور #نیلوفر__ابراهیـــــمی

۱۱ شهریور 1396
11K
ای جـــانــــک خندانم من خوی تــــو می دانم تـــــــو خوی شِکر داری بالله که بخند ای جــــان .......................................... #مهدی__مهدوی #گلبو__مهدوی #پدر__دختری

ای جـــانــــک خندانم من خوی تــــو می دانم تـــــــو خوی شِکر داری بالله که بخند ای جــــان .......................................... #مهدی__مهدوی #گلبو__مهدوی #پدر__دختری

۱۰ شهریور 1396
11K
بوی جانــــی سوی جانم می رسد بوی یـــار مهــربــانـــم می رسد #سوگند__خورشیدی #آرسام__محمودی #مادر__پسری

بوی جانــــی سوی جانم می رسد بوی یـــار مهــربــانـــم می رسد #سوگند__خورشیدی #آرسام__محمودی #مادر__پسری

۱۰ شهریور 1396
12K
دلبــــرو یــــار من تویــــے رونق کار من تویـــــے باغ و بهــــار من تویــــــے بـهـــر تو بود بودِ من #شهرام__محمودی #آرسام__محمودی

دلبــــرو یــــار من تویــــے رونق کار من تویـــــے باغ و بهــــار من تویــــــے بـهـــر تو بود بودِ من #شهرام__محمودی #آرسام__محمودی

۹ شهریور 1396
9K
می گویند زمان خیلی چیز ها را عوض می کند اما زمان خیلی چیز ها را هم مشخص می کند مثل قیمت رفاقت ها قیمت رفاقت هاتون بی اندازه....... #شهرام__محمودی #سید__محمد__موسوی #فرهاد__قائمی #مجتبی__میرزاجانپور

می گویند زمان خیلی چیز ها را عوض می کند اما زمان خیلی چیز ها را هم مشخص می کند مثل قیمت رفاقت ها قیمت رفاقت هاتون بی اندازه....... #شهرام__محمودی #سید__محمد__موسوی #فرهاد__قائمی #مجتبی__میرزاجانپور

۶ شهریور 1396
11K
دوستم داشته باش نیازی نیست به زبان بیاوری....!! هیچ موجودی پرحرف تر از «چشم هایت» نیست..........!!! #مجتبی__میرزاجانپور #نیلوفر__ابراهیمی

دوستم داشته باش نیازی نیست به زبان بیاوری....!! هیچ موجودی پرحرف تر از «چشم هایت» نیست..........!!! #مجتبی__میرزاجانپور #نیلوفر__ابراهیمی

۴ شهریور 1396
11K