اون خندیدناش👌 😍 😍 😍 #سرکان

اون خندیدناش👌 😍 😍 😍 #سرکان

۱ هفته پیش
3K
هیچ غلطی نمیتونی بکنی😐😐😐😂 گوه تو تابستون😐☺

هیچ غلطی نمیتونی بکنی😐😐😐😂 گوه تو تابستون😐☺

۱ هفته پیش
3K
دورمـ پُره ، ولی کاورمیّ😐😂😂😍😍😍

دورمـ پُره ، ولی کاورمیّ😐😂😂😍😍😍

۱ هفته پیش
3K
صرکان و کاعان😍 😍 😍 گر بگویم ک تو در خون منی بهتان نیصت💞 💫 💦

صرکان و کاعان😍 😍 😍 گر بگویم ک تو در خون منی بهتان نیصت💞 💫 💦

۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
#mee😂 دوص داری موعای فرفریمو؟!😂😂

#mee😂 دوص داری موعای فرفریمو؟!😂😂

۱ هفته پیش
4K
#meli 😚💞

#meli 😚💞

۱ هفته پیش
4K
دیدی باز اَشکِت دَر اومَد؟!:) دیدی باز بازیت گرفتَنْ؟!:) دیدی هیچکی دوصِت نَدارِع؟!:) دیدی هَمِه حرفاشون دروغ بود؟!:) دیدی اون فهمید هیچ عکس العملی انجام نداد؟!:) چرا خو انقد اِضافی؟!:) باید از بینشون آروم بِری:) ...

دیدی باز اَشکِت دَر اومَد؟!:) دیدی باز بازیت گرفتَنْ؟!:) دیدی هیچکی دوصِت نَدارِع؟!:) دیدی هَمِه حرفاشون دروغ بود؟!:) دیدی اون فهمید هیچ عکس العملی انجام نداد؟!:) چرا خو انقد اِضافی؟!:) باید از بینشون آروم بِری:) باز قلبتو شکستنْ:) دوباره مَظلوم گیر آوردَنِت:) اشکال نداره تو گریه کردی اونا خندیدن :) ...

۲ هفته پیش
26K
خَراب شُد تَصویرَش... حَتی اَگَر خُدا فِرِستد بارانِ اسیدی بَرای تطهیرَشْ بَرف و پآکی برای تَشبیهَشْ مُحَمّد و عیسی برای تضمینَش یا کِه شِیطان را برایِ تقصیرَش تمآم شُــــــــــــد خَرآب شُد تَصویرَشْ...

خَراب شُد تَصویرَش... حَتی اَگَر خُدا فِرِستد بارانِ اسیدی بَرای تطهیرَشْ بَرف و پآکی برای تَشبیهَشْ مُحَمّد و عیسی برای تضمینَش یا کِه شِیطان را برایِ تقصیرَش تمآم شُــــــــــــد خَرآب شُد تَصویرَشْ...

۲ هفته پیش
6K
میترکونیم تابستونووووووو هوا گرم آستینا بالاااا😉 ♬♥♬♥♡♡♡

میترکونیم تابستونووووووو هوا گرم آستینا بالاااا😉 ♬♥♬♥♡♡♡

۲ هفته پیش
8K
عاشقتم بی جنبه جان 😍😍

عاشقتم بی جنبه جان 😍😍

۲ هفته پیش
9K
بعد سی سال؟!!😂😂😂👌 خنگول خودمی💞

بعد سی سال؟!!😂😂😂👌 خنگول خودمی💞

۲ هفته پیش
11K
لیلآ مستِ مجنون هآ😔 #پصت_قبلی

لیلآ مستِ مجنون هآ😔 #پصت_قبلی

۳ هفته پیش
4K
مردِ مستِ تکِ لیلآ♡ #پصت_بعدی

مردِ مستِ تکِ لیلآ♡ #پصت_بعدی

۳ هفته پیش
4K
✂🌹😍

✂🌹😍

۳ هفته پیش
5K
دُنیآیِ شُلُوغِ مَنْ پُر عَزْ تَنهآییستْـ♥

دُنیآیِ شُلُوغِ مَنْ پُر عَزْ تَنهآییستْـ♥

۲۸ خرداد 1398
6K
پَ عآرِزویِ مَرْگْ کُنیمْ:)😻

پَ عآرِزویِ مَرْگْ کُنیمْ:)😻

۲۸ خرداد 1398
5K
حس خوب💙:)

حس خوب💙:)

۲۸ خرداد 1398
8K
الهی قربون حرف زدنآش:)💔 @melika1344 ☺🐥جوجه ی خودمٓ

الهی قربون حرف زدنآش:)💔 @melika1344 ☺🐥جوجه ی خودمٓ

۲۷ خرداد 1398
6K