همیشه که نباید خداحافظی کرد. گاهی هم فقط باید سکوت کرد و رفت…

همیشه که نباید خداحافظی کرد. گاهی هم فقط باید سکوت کرد و رفت…

۱ روز پیش
2K
چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند غصه ها فانی و باقی همه زنجیر به هم گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند 💜 ...

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند غصه ها فانی و باقی همه زنجیر به هم گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند 💜 💜 💜

۱۲ ساعت پیش
4K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
۶ روز پیش
5K
تمام آرزوی امشب من ، ندیدن فرداست …

تمام آرزوی امشب من ، ندیدن فرداست …

۴ روز پیش
2K
والا بخداااا.

والا بخداااا.

۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۲ روز پیش
3K
مهم نیست، چقدر اندوهت عمیق است زمانی که دلت به نور خدا روشن باشد قلبت دوباره لبخند خواهد زد «أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ»

مهم نیست، چقدر اندوهت عمیق است زمانی که دلت به نور خدا روشن باشد قلبت دوباره لبخند خواهد زد «أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ»

۱ روز پیش
3K
دوستت دارم های من.... همان بارِ کج است... که هیچ وقت به خانه ی دلت نرسید..

دوستت دارم های من.... همان بارِ کج است... که هیچ وقت به خانه ی دلت نرسید..

۳ روز پیش
9K

"دلتنگی پیچیده نیست...! یک دل...! یک آسمان...! یک بغض...! و آرزو های ترک خورده...! به همین سادگی"

۴ روز پیش
30K
رفتی_ و _تا _همیشه _در _یادی سایه ات_ را _خدا _نگه _دارد ...

رفتی_ و _تا _همیشه _در _یادی سایه ات_ را _خدا _نگه _دارد ...

۳ روز پیش
9K
مَن برای فراموشی تو بارها خودم را کُشتَم، اما دوباره با آهنگی زنده شُدم تا دوباره تو را دوست داشته باشَم.....

مَن برای فراموشی تو بارها خودم را کُشتَم، اما دوباره با آهنگی زنده شُدم تا دوباره تو را دوست داشته باشَم.....

۲ روز پیش
23K
ندارمت....... ونیستی..... ولی باخیالت شادم وقانعم به همین خیال که هیچ کسی نمیتوند ازم بگیردش حتی خودت....... بماند که میشد بمانی ونماندی.... دلنوشته اسمون #

ندارمت....... ونیستی..... ولی باخیالت شادم وقانعم به همین خیال که هیچ کسی نمیتوند ازم بگیردش حتی خودت....... بماند که میشد بمانی ونماندی.... دلنوشته اسمون #

۲ روز پیش
24K