//яεทzε๓εн

twilight_fh

#بر_دلبر_دیوانه_بگویید_بیاید
#دیوانه_چو_دیوانه_ببیند_خوشش_آید
.
.
#متاهل_جان_هرزه_نباش

اینقدر سکوت کردم که اگه به چشمام نگاه کنی کر میشی :)

اینقدر سکوت کردم که اگه به چشمام نگاه کنی کر میشی :)

#تسلیت_میگم_رفیق #مارو_در_غم_خودت_شریک_بدون @sahar_qarekhani

#تسلیت_میگم_رفیق #مارو_در_غم_خودت_شریک_بدون @sahar_qarekhani

دل دیوانه‌ام با دیدن بیگانه می‌لرزد چه با بیگانه می‌گویی؟ دل دیوانه می‌لرزد..

دل دیوانه‌ام با دیدن بیگانه می‌لرزد چه با بیگانه می‌گویی؟ دل دیوانه می‌لرزد..

-چرا کشتیش؟ +آقای قاضی میخواست رفیقامو ازم بگیره!😎 ❤ @sahel-m پ.ن: دنیاتم و دنیامی🤗 💜 @mary_GoOoli پ.ن: یه ارتش که میگن خودتیاااا😍 ❤ @s.nesa پ.ن: دلبسته ام به تو ای یار خل من😂 💙

-چرا کشتیش؟ +آقای قاضی میخواست رفیقامو ازم بگیره!😎 ❤ @sahel-m پ.ن: دنیاتم و دنیامی🤗 💜 @mary_GoOoli پ.ن: یه ارتش که میگن خودتیاااا😍 ❤ @s.nesa پ.ن: دلبسته ام به تو ای یار خل من😂 💙

#تابستانی_که_دهمین_روز_از_مردادش_سهم_من_است #تولدم_مبارک #کپی_ممنوع_گل_من

#تابستانی_که_دهمین_روز_از_مردادش_سهم_من_است #تولدم_مبارک #کپی_ممنوع_گل_من

#تابستانی_که_دهمین_روز_از_مردادش_سهم_من_است #تولدم_مبارک #همسرانه #کپی_ممنوع_گل_من

#تابستانی_که_دهمین_روز_از_مردادش_سهم_من_است #تولدم_مبارک #همسرانه #کپی_ممنوع_گل_من

#سی_و_سه_پل #زندگی #عشق #حیات #کپی_ممنوع

#سی_و_سه_پل #زندگی #عشق #حیات #کپی_ممنوع

#سی_و_سه_پل #زندگی #عشق #حیات #کپی_ممنوع

#سی_و_سه_پل #زندگی #عشق #حیات #کپی_ممنوع

#زِندگیمو اَ مَن گِرفتوع مَن و کَلافه کَرد'

#زِندگیمو اَ مَن گِرفتوع مَن و کَلافه کَرد'

#He_shot_me_down_Bang_Bang

#He_shot_me_down_Bang_Bang

من واسه تُ‌عِ لعنتیِ دوست‌‌داشتنی عمرم که سَهله، جونمم میدم .. @-zink

من واسه تُ‌عِ لعنتیِ دوست‌‌داشتنی عمرم که سَهله، جونمم میدم .. @-zink

#خودت_باش مگه #خودت_چشه؟

#خودت_باش مگه #خودت_چشه؟

آخَرِشَم اون بَده #مَنَم

آخَرِشَم اون بَده #مَنَم

بِندازیم #سریع #تاس تا ببینیم کی سَرِ @twilight_fh @sahel-m @138282 @s.nesa

بِندازیم #سریع #تاس تا ببینیم کی سَرِ @twilight_fh @sahel-m @138282 @s.nesa

میگی تو #بِهترینی حالا یه روز میبینی کِ مِثِ مَن #نیست دیگه

میگی تو #بِهترینی حالا یه روز میبینی کِ مِثِ مَن #نیست دیگه

تو تن من فقط حسِ طُ جاریه💜

تو تن من فقط حسِ طُ جاریه💜

#رِنْزِمه مامانه😍 ❤ مَن غَش کردم واست آخِع تولَم #وووییی_ننه

#رِنْزِمه مامانه😍 ❤ مَن غَش کردم واست آخِع تولَم #وووییی_ننه

#رِنْزِمه مامانه😍 ❤ مَن غَش کردم واست آخِع تولَم #وووییی_ننه

#رِنْزِمه مامانه😍 ❤ مَن غَش کردم واست آخِع تولَم #وووییی_ننه

زیادی #مهرَبون نَباشْ

زیادی #مهرَبون نَباشْ

مَن بُزرگم اینه کِه #ریز به نَظَر میرسَن کِنارم هَمه

مَن بُزرگم اینه کِه #ریز به نَظَر میرسَن کِنارم هَمه