نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

12 کاربر برتر

#BEAUTIFUL#BEAUTIFUL#BEAUTIFUL#BEAUTIFUL
پلک بگشا نازنینم!!!
صبح ِ زیبایت بخیر...
دلربا و بهترینم!!!
صبح ِ زیبایت بخیر...
خاب ِ نوشینت گوارا،
 نوش ِ مژگان ِ خمار،
خمره ی ِ چله نشینم!!!
صبح ِ زیبایت بخیر...

:fallen_leaf::leaf_fluttering_in_wind::fallen_leaf:
#هنری#هنری#هنری
#طبیعت_زیبا  ،#طبیعت_زیبا  ،#طبیعت_زیبا  ،#طبیعت_زیبا  ،
تا آخر عمر درگیر من خواهی بود
و تظاهر می کنی که نیستی
مقایسه تو را از پا در خواهد آورد
من می دانم به کجای قلبت
شلیک کرده ام
تو
دیگر
خوب نخواهی شد

افشین یداللهیشبتون:crescent_moon::crescent_moon::crescent_moon:
#عکس_نوشته
#عاشقانه#عکس_نوشته
#عاشقانه#عکس_نوشته
#عاشقانه
... ....
#مـن_اینقـدر_از_دوسـت_داشتنـت
#پـُر_شـدم_که_دیگـه
#منـی_از_مـن_نمـونده :black_club_suit:ᵇ:heavy_black_heart:ᵗ:black_club_suit:در انجام کار خدا دلواپس نباشید. 
مگذار که عشق...
به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود !
مگذار که حتی آب دادنِ گل‌های باغچه، ...
به عادتِ آب دادنِ گل‌های باغچه بدل شود ...!
عشق...
عادت به دوست داشتن ...
و سخت دوست داشتنِ دیگری نیست، ...
پیوسته نو کردنِ خواستنی‌ست ...
که خود پیوسته خواهانِ نو شدن است ...
و دگرگون شدن ...
تازگی، ذاتِ عشق است ...
و طراوت، بافتِ عشق. ...
چگونه می‌شود تازگی ...
و طراوت را از عشق گرفت...
و عشق همچنان عشق بماند ...؟!

#نادر_ابراهیمی

قرار نیست آدمیزاد همیشه خوب باشد!
همدیگر را درک کنید!
گاهی آدم بی دلیل بد است!
این قدر روی این سوال پافشاری نکنید که 
چرا حالت بد است؟!
چرا امروز بی حوصله ای؟!
خب اگر خودش دلیل حال بد اش را میدانست 
که چاره ای پیدا میکرد!
بعضی حال ها را آدم نمی فهمد 
چرایش را نمی داند
شاید بعدا بفهمد اما در حال حاضر
حوصله جواب دادن به هیچ سوالی را ندارد!
به خدا اگر کمی یکدیگر را درک کنیم 
زمین جای قشنگتری برای زندگی می شود!

#محسن_دعاوی
#عجیب ترین_مدل_های_مو:winking_face::face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye::smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:#عجیب ترین_مدل_های_مو:winking_face::face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye::smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:#عجیب ترین_مدل_های_مو:winking_face::face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye::smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:#عجیب ترین_مدل_های_مو:winking_face::face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye::smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:
#سلطان_کریستن_رونالدو
خیال می کردم 
اگر نباشی چه به اگر تو نبودی...
این کوچه با کدام بهانه بیدار می‌شد،
و این شب با کدام قصه می‌خوابید..؟

#شب_بخیر  پروردگارا
همانطورکه شب را 
مایه آرامش قرار دادی
قرار دلهای بیقرارماباش
فراوانی رادرزندگی ماجاری کن
حضورمان را پرمعنا کن
وجودمان رالبریزآرامش کن
و شناختمان رافزونی بخش

 شبتون بخیر:crescent_moon:
قلب کسی 
برای #تُ در شهر می تپد
ای خوبِ بی نهایتِ شب های من بیا...!

سایر کاربران برتر