نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

12 کاربر برتر


#BEAUTIFUL
#BEAUTIFUL
#BEAUTIFUL
#BEAUTIFUL
#طبیعت_زیبا  ، #گل_زیبا  ،#طبیعت_زیبا #گل_زیبا  ،#طبیعت_زیبا  ،#طبیعت_زیبا #گل_زیبا  ،
:hibiscus: بسم رب الحیدر :hibiscus:

:high_brightness_symbol: استغفار هفتاد بندی مولا امیر المو منین :high_brightness_symbol:

بند بیستم :rose:

۲۰- اللَّهُمَّ وَ أَسْتَغْفِرُکَ لِکُلِّ ذَنْبٍ قَدَّمْتُ فِیهِ شَهْوَتِی عَلَی طَاعَتِکَ وَ آثَرْتُ فِیهِ مَحَبَّتِی عَلَی أَمْرِکَ وَ أَرْضَیْتُ نَفْسِی فِیهِ بِسَخَطِکَ إِذْ رَهَّبْتَنِی مِنْهُ بِنَهْیِکَ وَ قَدَّمْتَ إِلَیَّ فِیهِ بِأَعْذَارِکَ وَ احْتَجَجْتَ عَلَیَّ فِیهِ بِوَعِیدِکَ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْهُ لِی یَا خَیْرَ الْغَافِرِینَ.

 بند ۲۰: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که شهوت خود را بر طاعتت مقدم داشتم، و دوست داشتن خود را بر امر تو ترجیح دادم، و نفس خویش را با خشم تو راضی ساختم، زیرا با نهی از آن مرا ترسانده بودی و پیشاپیش راه عذر را بر من بسته بودی و با وعده ی عذابت  حجت را بر من تمام کرده بودی؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان!

@abadele

:cherry_blossom::sparkles::cherry_blossom::sparkles::cherry_blossom::sparkles::cherry_blossom::sparkles::cherry_blossom::sparkles::cherry_blossom::sparkles::hibiscus: بسم رب الحیدر :hibiscus:

:high_brightness_symbol: استغفار هفتاد بندی مولا امیر المومنین  :high_brightness_symbol:

بند نوزدهم :rose:

 ۱۹- اللَّهُمَّ وَ أَسْتَغْفِرُکَ لِکُلِّ ذَنْبٍ لَحِقَنِی بِسَبَبِ نِعْمَهٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَیَّ فَقَوِیتُ بِهَا عَلَی مَعْصِیَتِکَ وَ خَالَفْتُ بِهَا أَمْرَکَ وَ قَدِمْتُ بِهَا عَلَی وَعِیدِکَ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْهُ لِی یَا خَیْرَ الْغَافِرِینَ.

بند ۱۹: بار خدایا ! و از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که گریبان گیرم شد به واسطه ی نعمتی که به من عطا کردی و با آن قوّت بر معصیت پیدا کردم و مخلافت امر تو نمودم، و با آن به سوی  وعده ی عذابت نزدیک شدم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اینگونه گناهم را بیامرز ای بهترین آمرزندگان!


@abadele

:cherry_blossom::sparkles::cherry_blossom::sparkles::cherry_blossom::sparkles::cherry_blossom::sparkles::cherry_blossom::sparkles::cherry_blossom::sparkles:#عکس_نوشته_های_من#عکس_نوشته_های_من
#عکس_نوشته
#عاشقانهشب خوش:white_smiling_face:
#عکس_نوشته
#عاشقانه#نوروز_مبارک
#عکس_نوشته
#نوروز_مبارک
#عکس_نوشته
مــــژده دهیــــد بــــاغ را 
بــــوے بــــهار مــــیــــ‌رســــد ...

#مــولــانا
#بهـــــــار_نـــو_مبــارڪـــــــشــادنــد جــهانــیــان بــه نــوروز و بــه عــیــد
عــیــد مــن و نــوروز مــن امــروز تــویــیــ

#مــولــانــا

#بهــــار_نـــــو_مبـــارڪـــــآب زنــیــد راه را 
هیــن ڪــه نــگــار مــیــ‌رســد،
مــژده دهیــد بــاغ را
بــوے بــهار مــیــ‌رســد،
بــاغــ ســلــام مــیــ‌ڪــنــد 
ســرو قــیــام مــیــ‌ڪــنــد،
ســبــزه پــیــاده مــیــ‌رود 
غــنــچــه ســوار مــیــ‌رســد...

#مــولــانا

#بــــهار_نـــو_مبارڪـــــــحــالــیــا مــعــجــزه ے بــاران را 
بــاور ڪــنــ
و ســخــاوت را 
در چــشــم چــمــنــزار بــبــیــنــ
خــاڪ جــان یــافــتــه اســتــ.
بــازڪــن پــنــجــره ها را 
و بــهاران را  بــاور ڪــنــ


#فــریــدونــ_مــشــیــریــ

:rose:بــهــارِ نــو مــبـــارک
تبریک ب همه ی دوستای گلم باتاخیر
#هنرنمایی_روی_برگ_درختان:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:
#هنر#خلاقیت #هنرنمایی_روی_برگ_درختان:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:
#هنر#خلاقیت #هنرنمایی_روی_برگ_درختان:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:
#هنر#خلاقیت #هنرنمایی_روی_برگ_درختان:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:
#هنر#خلاقیت

سایر کاربران برتر