tina_me

tina_me

تینام😊
17ساله😎
بچه ناف کرج👌
لایک کنی لایک میشی👍
فالوع کنی فالوع میشی 😉
کامنت چرت و پرت بزاری بلاک میشی🙃
__________________________________________________
اگر در تقدیرت باشد....
دنیا هم برای رسیدن به او کوچک است...
ولی اگر در سرنوشتت نباشد....
حتی درکوچه بن بست هم به همدیگر نمی رسید....

#عشق‌یه‌طرفه(♥ R♥ ️)

۲۹ مرداد 1398
66
#❤👑R👑❤ ️

#❤👑R👑❤ ️

۵ مرداد 1398
61
ای راس میگه😎😎😎😎😎

ای راس میگه😎😎😎😎😎

۳۰ تیر 1398
55
همش تُ انگار اصن منی وجود نداشته

همش تُ انگار اصن منی وجود نداشته

۲۳ تیر 1398
72
😶😶😶😶😶

😶😶😶😶😶

۲۸ خرداد 1398
49
😑😑😑

😑😑😑

۲۸ خرداد 1398
51
اگر در تقدیرت باشد دنیا هم برای رسیدن به او کوچک است اما اگر در تقدیرت نباشد در یک کوچه بن بست هم به همدیگر نمی رسید 😑

اگر در تقدیرت باشد دنیا هم برای رسیدن به او کوچک است اما اگر در تقدیرت نباشد در یک کوچه بن بست هم به همدیگر نمی رسید 😑

۲۷ خرداد 1398
51
بالاخره باید یه فرقی باشه دیگه

بالاخره باید یه فرقی باشه دیگه

۲۶ اسفند 1397
59