دُختَرَڪ شِیـطونـ

tina.shiton

-دلگرم کسۍ بآش...!♡
کهـ طُ دلگرمیش بآشۍ نهـ سرگرمیش*-*🌸 🍭

#Mداد بزنی نمیشنون،اونوقت تو میخوای از تو چشمات چیزی رو بفهمن...:)💜💫

#Mداد بزنی نمیشنون،اونوقت تو میخوای از تو چشمات چیزی رو بفهمن...:)💜💫

۴ هفته پیش
4
#Mبی خیالِ حَرفایی کِه تو دِلَم جآ مونده :) فَقَط میخوام بِگذِره :) فَقَط مُنتَظِرَم تَموم بِشه :) وَقتی بهشون نیآز داری نیستَن این یه قانونه وَقتی بُریدی هیچکَس نیس کُمَکِت کُنه حَتیٓ کِسی نیس ...

#Mبی خیالِ حَرفایی کِه تو دِلَم جآ مونده :) فَقَط میخوام بِگذِره :) فَقَط مُنتَظِرَم تَموم بِشه :) وَقتی بهشون نیآز داری نیستَن این یه قانونه وَقتی بُریدی هیچکَس نیس کُمَکِت کُنه حَتیٓ کِسی نیس نِشینه جِلوت بِگه بِگو :) فَقَط میشنَوَم .. مَجبور میشی بری جلویٌِ آینه بِه دُختَری ...

۲۴ تیر 1398
14
#Mدیدیـ خنده ایـ کـ وسطـ گریهـ میاد چقد حسـ خوبیـ دارهـ؟! تو برامـ همونـ خندهـ ایـ ، میونـ همهـ گریهـ هایـ زندگیـ♥

#Mدیدیـ خنده ایـ کـ وسطـ گریهـ میاد چقد حسـ خوبیـ دارهـ؟! تو برامـ همونـ خندهـ ایـ ، میونـ همهـ گریهـ هایـ زندگیـ♥

۱۵ تیر 1398
6
#Mجُمٍلٍهـ الآنـٍ چیٍکآر کُنَمٍ حآلٍتـ خوُبٍـ بِشِهٍـ اَز صَدتآ دوُسٍتـ دآرَمٍـ قَشَنٍگٍـ تَرِهٍـ❤ 💫

#Mجُمٍلٍهـ الآنـٍ چیٍکآر کُنَمٍ حآلٍتـ خوُبٍـ بِشِهٍـ اَز صَدتآ دوُسٍتـ دآرَمٍـ قَشَنٍگٍـ تَرِهٍـ❤ 💫

۱۰ تیر 1398
3
#Mیِه آدَمـ میتونِه هَمـ دوسِتـ داشتِه باشِه هَمـ بِهِتـ خیانَتـ کُنِه دَقیقاً هَمونطور کِه ما خُدارو دوستـ داریم وَلی گُناه میکُنیمـ:):

#Mیِه آدَمـ میتونِه هَمـ دوسِتـ داشتِه باشِه هَمـ بِهِتـ خیانَتـ کُنِه دَقیقاً هَمونطور کِه ما خُدارو دوستـ داریم وَلی گُناه میکُنیمـ:):

۶ تیر 1398
4
#M://

#M://

۲ تیر 1398
3