روزی سه بار تکرار کن هیچ وقت هیچ چیز ازهیچ کس بعید نیست

روزی سه بار تکرار کن هیچ وقت هیچ چیز ازهیچ کس بعید نیست

۳ هفته پیش
4K
چه حس خوبیه یکی رو داشته باشی حتی وقتی سرش شلوغه یهو برگرده بهت بگه: محض اطلاع حواسم بهت هستا!

چه حس خوبیه یکی رو داشته باشی حتی وقتی سرش شلوغه یهو برگرده بهت بگه: محض اطلاع حواسم بهت هستا!

۴ هفته پیش
5K
😍

😍

۴ هفته پیش
5K
🇮🇹 Non dobbiamo vivere ad ogni

🇮🇹 Non dobbiamo vivere ad ogni "costo" ma dobbiamo vivere per aumentare il nostro "valore" umano ما زندگی میکنیم تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم 😊

۴ هفته پیش
3K
🇫🇷 La vie dont vous plaignez c'est un rêve pour beaucoup. زندگی‌ای که ازش گله مندید برای خیلی‌ها یک رویاست.

🇫🇷 La vie dont vous plaignez c'est un rêve pour beaucoup. زندگی‌ای که ازش گله مندید برای خیلی‌ها یک رویاست.

۲۹ فروردین 1398
4K
سکوت در اثر بستن دهان نیست، در اثر باز کردن فکر است، هرچه فکر بازتر، سکوت بیشتر، هرچه فکر بسته تر، دهان بازتر...

سکوت در اثر بستن دهان نیست، در اثر باز کردن فکر است، هرچه فکر بازتر، سکوت بیشتر، هرچه فکر بسته تر، دهان بازتر...

۲۸ فروردین 1398
6K
‌بامت بلند باد که دلتنگی ات مرا از هر چه هست غیر تو بیزار کرده است... #فاضل_نظری

‌بامت بلند باد که دلتنگی ات مرا از هر چه هست غیر تو بیزار کرده است... #فاضل_نظری

۲۷ فروردین 1398
6K
می خواهمش در این شب تنهایی با دیدگان گمشده در دیدار... #فروغ_فرخزاد

می خواهمش در این شب تنهایی با دیدگان گمشده در دیدار... #فروغ_فرخزاد

۲۷ فروردین 1398
7K
کاش صبح بیدار میشدم میدیدم تو بغلمی:)

کاش صبح بیدار میشدم میدیدم تو بغلمی:)

۲۶ فروردین 1398
3K
+دوستیتون در چه وضع بود؟ +ده تا پی اِم میداد هِزار بار میخوندمش:))

+دوستیتون در چه وضع بود؟ +ده تا پی اِم میداد هِزار بار میخوندمش:))

۲۳ فروردین 1398
3K
موندگاریِ یه رابطه اونجاس که مشتاقِ هم باشین، نه محتاجِ هم!

موندگاریِ یه رابطه اونجاس که مشتاقِ هم باشین، نه محتاجِ هم!

۲۳ فروردین 1398
3K
#پسرانه

#پسرانه

۲۴ شهریور 1397
1K
#پسرانه

#پسرانه

۲۴ شهریور 1397
1K
#پسرانه

#پسرانه

۲۴ شهریور 1397
1K
#پسرانه

#پسرانه

۲۴ شهریور 1397
1K
#پسرانه

#پسرانه

۲۴ شهریور 1397
1K
#پسرانه

#پسرانه

۲۴ شهریور 1397
1K
#پسرانه

#پسرانه

۲۴ شهریور 1397
1K
#پسرانه

#پسرانه

۲۴ شهریور 1397
1K
#پسرانه

#پسرانه

۲۴ شهریور 1397
1K