↭وروجك تنها↭

tarane21

خدا با من است
به حکمتش دل بسپار و تمام ...
تمام عکس ها و نوشته ها بدون مخاطب ...

۲ ساعت پیش
686
۲ ساعت پیش
692
۲ ساعت پیش
681
۲ ساعت پیش
671
۲ ساعت پیش
598
۲ ساعت پیش
575
۲ ساعت پیش
517
۱ روز پیش
1K
۳ روز پیش
1K
۳ روز پیش
1K
- هرگز از حرفهایی که مردم درباره تو می‌گویند نگران نشو هیچگاه کوچکترین توجهی به آن نشان نده همیشه فقط به یک چیز فکر کن: داور خداست آیا من در برابر او روسفیدم؟ بگذار این ...

- هرگز از حرفهایی که مردم درباره تو می‌گویند نگران نشو هیچگاه کوچکترین توجهی به آن نشان نده همیشه فقط به یک چیز فکر کن: داور خداست آیا من در برابر او روسفیدم؟ بگذار این معیار قضاوت زندگی تو باشد تا بی راهه نروی... تو باید روی پای خودت بایستی ...

۶ روز پیش
8K
۶ روز پیش
2K
خداجون بهت اعتماد دارم

خداجون بهت اعتماد دارم

۷ روز پیش
4K
۷ روز پیش
3K
یا حسین

یا حسین

۷ روز پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۱۸ شهریور۹۸

۱۸ شهریور۹۸

۱ هفته پیش
3K
خدایا ! نگاهم که نمی کنی ؛ خوب نیستم ! دلم زود می گیرد و بغضم راحت تر از همیشه می شکند نگاهم که نمی کنی ؛ بی پناه ترین می شوم و هر اتفاق ...

خدایا ! نگاهم که نمی کنی ؛ خوب نیستم ! دلم زود می گیرد و بغضم راحت تر از همیشه می شکند نگاهم که نمی کنی ؛ بی پناه ترین می شوم و هر اتفاق ساده ای مرا به هم می ریزد ، نگاهم کن ... دستانم را بگیر و ...

۱ هفته پیش
17K
هنوز نرسیدم ب سی ولی میرسم😔

هنوز نرسیدم ب سی ولی میرسم😔

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K