نیلوفرانه

tanin65

با یادت ای بهشت من آتش دوزخ کجاست
عشق تو درسرشت من با دل و جان آشناست
چگونه فریادت نزنم
چرا دم از یادت نزنم
در اوج تنهائی
اگر زمین ویرانه شود
جهان همه بیگانه شود
تویی که با مایی

هیچ وقت خودتو عوض نکن که بقیه رو خوشحال کنی☝ ️

هیچ وقت خودتو عوض نکن که بقیه رو خوشحال کنی☝ ️

🍃 🌺 💞 سیاست_های_رفتاری 👈 بزرگی می گفت : یک وقت جلوی شما یک سبد سیب میآورند شما اول برای کناریتان بر میدارید دوباره بعدی را به نفر بعدی میدهید دقت کنید !!! تا زمانی ...

🍃 🌺 💞 سیاست_های_رفتاری 👈 بزرگی می گفت : یک وقت جلوی شما یک سبد سیب میآورند شما اول برای کناریتان بر میدارید دوباره بعدی را به نفر بعدی میدهید دقت کنید !!! تا زمانی که برای دیگران بر میدارید سبد مقابل شما می ماند ولی حالا تصور کنید همان ...

🌺 💕 🍃 برای خندیدن وقت بگذارید، زیرا موسیقی قلب شماست. برای گریه کردن وقت بگذارید، زیرا نشانه یک قلب بزرگ است. برای خواندن وقت بگذارید، زیرا منبع کسب دانش است. برای رؤیا پردازی وقت ...

🌺 💕 🍃 برای خندیدن وقت بگذارید، زیرا موسیقی قلب شماست. برای گریه کردن وقت بگذارید، زیرا نشانه یک قلب بزرگ است. برای خواندن وقت بگذارید، زیرا منبع کسب دانش است. برای رؤیا پردازی وقت بگذارید، زیرا سرچشمه شادی است. برای فکر کردن وقت بگذارید، زیرا کلید موفقیت است. برای ...

. زندگی سخت نیست… زندگی تلخ نیست… زندگی همچون نت‌های موسیقی، بالا و پایین دارد گاهی آرام و دلنواز، گاهی سخت و خشن گاهی شاد و رقص آور، گاهی پر از غم. زندگی را باید ...

. زندگی سخت نیست… زندگی تلخ نیست… زندگی همچون نت‌های موسیقی، بالا و پایین دارد گاهی آرام و دلنواز، گاهی سخت و خشن گاهی شاد و رقص آور، گاهی پر از غم. زندگی را باید احساس کرد

🗒 دهقانی مقداری گندم در دامن لباس پیرمرد فقیری ریخت. پیرمرد شادمان گوشه های دامن را گره زده و میرفت و در راه با پرودرگار خود سخن میگفت : ای گشاینده گره های ناگشوده ، ...

🗒 دهقانی مقداری گندم در دامن لباس پیرمرد فقیری ریخت. پیرمرد شادمان گوشه های دامن را گره زده و میرفت و در راه با پرودرگار خود سخن میگفت : ای گشاینده گره های ناگشوده ، گره از گره های زندگی ما بگشای . . . در همین حال ناگهان گره ...

🌷 بهترین باش 🌷 من برای خودم خط هایی دارم دور بعضی چیزها زیر بعضی چیزها و روی بعضی چیزها گاهی خط قرمز گاهی خط زرد و گاهی خط سبز دور بعضی آدمها را خط ...

🌷 بهترین باش 🌷 من برای خودم خط هایی دارم دور بعضی چیزها زیر بعضی چیزها و روی بعضی چیزها گاهی خط قرمز گاهی خط زرد و گاهی خط سبز دور بعضی آدمها را خط قرمز کشیده ام آنها که همیشه سهمی از حس خوبم را به تاراج میبرند.حسودها ..خودبین ...

‏رفتین رو علف نشستین ٤٠٠ تا عکس گرفتین ☹ ️✋ ️ نیل آرمسترانگ رفت ماه با ٥ تا عکس برگشت 😂 😂 😂

‏رفتین رو علف نشستین ٤٠٠ تا عکس گرفتین ☹ ️✋ ️ نیل آرمسترانگ رفت ماه با ٥ تا عکس برگشت 😂 😂 😂

معلمه پدرشاگردش رو احضار میکنه مدرسه... فرداش پدره میاد میگه چی شده؟مشکل چیه؟ معلمه میگه بچه ی شما خیلی خنگه..! پدر:یعنی چی؟ معلم:الان بهتون میگم..نگاه کنید... به شاگردش میگه برو ببین من تو حیاط مدرسه ...

معلمه پدرشاگردش رو احضار میکنه مدرسه... فرداش پدره میاد میگه چی شده؟مشکل چیه؟ معلمه میگه بچه ی شما خیلی خنگه..! پدر:یعنی چی؟ معلم:الان بهتون میگم..نگاه کنید... به شاگردش میگه برو ببین من تو حیاط مدرسه ام؟ پسره میره و میادمیگه نه خانم معلم توحیاط نبودید.. معلم میگه شایدتودفترمدیرم برو اونجا ...