۱۷ مرداد 1397
5K
#عکس_نوشته#عاشقانه #فانتزی

#عکس_نوشته#عاشقانه #فانتزی

۱۷ مرداد 1397
5K
#عکس_نوشته#عاشقانه #فانتزی

#عکس_نوشته#عاشقانه #فانتزی

۱۷ مرداد 1397
4K
۲۹ مهر 1396
8K
۲۹ مهر 1396
4K
۳۰ مهر 1396
6K
۲۶ مهر 1396
13K
۲۸ مهر 1396
8K
#حالم خوب است اما در حالت خنثی به سر میبرم... #نه خوشحالم... #نه ناراحت... #افسرده هم نیستم اما دلم گرفته است.. نمیدانم به #چه چیز یا به چه کسی فکر کنم تا کمی آرام شوم... ...

#حالم خوب است اما در حالت خنثی به سر میبرم... #نه خوشحالم... #نه ناراحت... #افسرده هم نیستم اما دلم گرفته است.. نمیدانم به #چه چیز یا به چه کسی فکر کنم تا کمی آرام شوم... #حتی نمیتوانم حالم را توضیح بدهم... #خنثی هستم اما به اندازه ی تمام دنیا فکرم ...

۲ آبان 1396
17K
#رهبر

#رهبر

۲۶ مهر 1396
10K
#مدافع حرم

#مدافع حرم

۳۰ مهر 1396
4K
کربلا

کربلا

۱ آبان 1396
4K
۲۸ مهر 1396
5K
#wallpaper

#wallpaper

۲۸ مهر 1396
2K
#wallpaper

#wallpaper

۲۸ مهر 1396
2K
#wallpaper

#wallpaper

۲۸ مهر 1396
2K
#wallpaper

#wallpaper

۲۸ مهر 1396
2K
#wallpaper

#wallpaper

۲۸ مهر 1396
2K