a beautiful wife with a beautiful heart equals a beautiful life Happy anniversary my dear wife یه زن زیبا با قلب زیبا برابره با زندگی زیبا سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم❤ ❤ 😘 😙

a beautiful wife with a beautiful heart equals a beautiful life Happy anniversary my dear wife یه زن زیبا با قلب زیبا برابره با زندگی زیبا سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم❤ ❤ 😘 😙

۳ شهریور 1398
12K
مرا تو بی سببی نیستی به راستی صلت ِ کدام قصیده ای ای غزل؟ #شاملو

مرا تو بی سببی نیستی به راستی صلت ِ کدام قصیده ای ای غزل؟ #شاملو

۱۲ تیر 1398
28K
آری، با توام من در تو نگاه می کنم در تو نفس می کشم و زندگی مرا تکرار می کند بسان بهار که آسمان را و علف را پاکی آسمان در رگ من ادامه می‌یابد... ...

آری، با توام من در تو نگاه می کنم در تو نفس می کشم و زندگی مرا تکرار می کند بسان بهار که آسمان را و علف را پاکی آسمان در رگ من ادامه می‌یابد... #شاملو

۹ تیر 1398
28K
کنار هم نشستیم قهوه سرد شد ما گرم شدیم سر حرف باز شد لیلا شیرین بود قهوه تلخ بود لیلای گرم و شیرین آقا! یه فنجان دیگه لطفا... #leyla

کنار هم نشستیم قهوه سرد شد ما گرم شدیم سر حرف باز شد لیلا شیرین بود قهوه تلخ بود لیلای گرم و شیرین آقا! یه فنجان دیگه لطفا... #leyla

۲۵ خرداد 1398
17K
چون قهوه بدست گیرد آن حب نبات از عکس رُخش قهوه شود آب حیات عکس رُخ او به قهوه دیدم گفتم خورشید برون آمده است از ظلمات

چون قهوه بدست گیرد آن حب نبات از عکس رُخش قهوه شود آب حیات عکس رُخ او به قهوه دیدم گفتم خورشید برون آمده است از ظلمات

۲۴ خرداد 1398
13K
من سوالم، پر پرسیدن و... بی هیچ جواب مرده‌شورِ شب و روزِ من و؛ این حالِ خراب... ((علیرضا آذر))

من سوالم، پر پرسیدن و... بی هیچ جواب مرده‌شورِ شب و روزِ من و؛ این حالِ خراب... ((علیرضا آذر))

۲۴ خرداد 1398
39K
...

...

۲۳ خرداد 1398
12K
ابجی فاطمه بدجووووور دلم برات تنگ شده😭😢😔😣

ابجی فاطمه بدجووووور دلم برات تنگ شده😭😢😔😣

۲۰ خرداد 1398
15K
خدایااااا😭😭😭😭

خدایااااا😭😭😭😭

۱۴ خرداد 1398
12K
#چشمهایت حرف ندارن خانومی💙

#چشمهایت حرف ندارن خانومی💙

۹ خرداد 1398
17K
تو مثل دعای مادرم از ته دل می آیی . . .

تو مثل دعای مادرم از ته دل می آیی . . .

۲۸ اردیبهشت 1398
18K
#پست#ویژه#خاص#ترین#مخاطبم #خانومم# لیلا جان میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با آن به رنج های زندگی هم دل بست و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست میلاد تو معراج دست ...

#پست#ویژه#خاص#ترین#مخاطبم #خانومم# لیلا جان میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با آن به رنج های زندگی هم دل بست و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست میلاد تو معراج دست های من است وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گویم ای تنها دلیل رد ...

۶ دی 1396
28K
μ..ℓ

μ..ℓ

۶ دی 1396
15K
μ..ℓ

μ..ℓ

۵ دی 1396
15K
μ..ℓ

μ..ℓ

۵ دی 1396
13K
μ..ℓ

μ..ℓ

۴ دی 1396
13K
μ..ℓ

μ..ℓ

۴ دی 1396
12K
μ..ℓ

μ..ℓ

۴ دی 1396
11K
μ..ℓ

μ..ℓ

۴ دی 1396
15K
μ..ℓ

μ..ℓ

۴ دی 1396
15K