استقلال❹

sssami

بین تموم عن ها ریدم عنپلیسو...
#سامی#لنگی#سوز

تو چیی ک فقط داور میتونه متوقفت کنه...

تو چیی ک فقط داور میتونه متوقفت کنه...

۱ هفته پیش
2K
#آفتاب_پرست

#آفتاب_پرست

۱ هفته پیش
2K
یه کلام؛اِحترآم به اِستِقلآل(تاج کبیر👑)

یه کلام؛اِحترآم به اِستِقلآل(تاج کبیر👑)

۱ هفته پیش
2K
#خبرمهم لنگپلیس جز 3تیم پر طرفدار جهان😹ببخشید کی همچین حرفی زده؟!+کالدگوزن _چرا؟+یادش بخیر ی زمانی نود پخش میشد تو مسابقه پیامکی همیشه لنگ اول بود😂😂😂😂

#خبرمهم لنگپلیس جز 3تیم پر طرفدار جهان😹ببخشید کی همچین حرفی زده؟!+کالدگوزن _چرا؟+یادش بخیر ی زمانی نود پخش میشد تو مسابقه پیامکی همیشه لنگ اول بود😂😂😂😂

۱ هفته پیش
2K
چیشد دلت سوخت؟ منم دلم سوخت😢😢😢😢😅😅😅😅😅😅

چیشد دلت سوخت؟ منم دلم سوخت😢😢😢😢😅😅😅😅😅😅

۱ هفته پیش
2K
خدایی جوابو کی بلده؟😂😂دمش گرم

خدایی جوابو کی بلده؟😂😂دمش گرم

۳ مهر 1398
2K
عن شدگان😂😂😂😂😂😂

عن شدگان😂😂😂😂😂😂

۳۰ شهریور 1398
1K
#اتحاد_تاجیا👑

#اتحاد_تاجیا👑

۲۸ شهریور 1398
935
برو داریمت💪👑🌟💙💙💙💙🌟

برو داریمت💪👑🌟💙💙💙💙🌟

۱۱ شهریور 1398
2K
از فوتبال هیچی نمیدونن اونوقت حرف زیادی میزنن..آخه لنگی تو فرق جام و امتیاز و نمیدونی پ چی زر زر میکنی؟😂😂خدا شما رو میشناخته لنگی تون کرده😂😂😂😂😂😂😂😂😂

از فوتبال هیچی نمیدونن اونوقت حرف زیادی میزنن..آخه لنگی تو فرق جام و امتیاز و نمیدونی پ چی زر زر میکنی؟😂😂خدا شما رو میشناخته لنگی تون کرده😂😂😂😂😂😂😂😂😂

۱۵ خرداد 1398
4K
شیافین سرخ آسیا😂😂

شیافین سرخ آسیا😂😂

۱۴ خرداد 1398
3K
برازندس😏

برازندس😏

۱۴ خرداد 1398
2K
اخی😂

اخی😂

۱۴ خرداد 1398
2K
😂😂

😂😂

۱۴ خرداد 1398
2K
ب سلامت

ب سلامت

۲۳ اردیبهشت 1398
8K
۲۳ اردیبهشت 1398
8K
۲۳ اردیبهشت 1398
7K
۲۳ اردیبهشت 1398
7K
پیشنهاد بدی نیس😏

پیشنهاد بدی نیس😏

۷ اردیبهشت 1398
7K
ب امید موفقیت امروز #استقلال💙

ب امید موفقیت امروز #استقلال💙

۲۳ فروردین 1398
8K