تو از دردی که نوامو بست چیزی نمیدونی....

تو از دردی که نوامو بست چیزی نمیدونی....

۱۷ آذر 1395
75
ــــــــــــــ هدفون

ــــــــــــــ هدفون

۶ مهر 1395
86
این پیج اینستگرامم لطفا فالو لایکم کنین . Dorsa_h.s_

این پیج اینستگرامم لطفا فالو لایکم کنین . Dorsa_h.s_

۳ مهر 1395
52
me حالـ من حالـ خوشی نیسـ اَگِهـ گُفتْینْـ اِمروز چِهـ روزیِهـ👅✨ عْـآفَـرینْــ🙈🌹 یِهـ روزِ تُخمیِهـ دیگِهـ😹🖕🏽 👽👻

me حالـ من حالـ خوشی نیسـ اَگِهـ گُفتْینْـ اِمروز چِهـ روزیِهـ👅✨ عْـآفَـرینْــ🙈🌹 یِهـ روزِ تُخمیِهـ دیگِهـ😹🖕🏽 👽👻

۳ مهر 1395
56
یـہ غَمے تو خَنـــدہ هامـہ ڪـہ تو خِیلے گریـــہ ها نیست ... :)

یـہ غَمے تو خَنـــدہ هامـہ ڪـہ تو خِیلے گریـــہ ها نیست ... :)

۱ مهر 1395
49
منو اجیمـــــــــ دوهویییــــــــــــــــــــــــــ جاتون خالی

منو اجیمـــــــــ دوهویییــــــــــــــــــــــــــ جاتون خالی

۳۱ شهریور 1395
70
چرا لایکام کم شده ؟😭😭😭😭😭😭

چرا لایکام کم شده ؟😭😭😭😭😭😭

۳۰ شهریور 1395
67
❗پّسّرّاّ دّنّیاّی عّجّیبّیّ دّاّرّنّ❗ چّرّاّ هّمّیّشّهّ سّلّاّمّتّیّ دّخّتّرّاّ؟؟؟ یّهّ بّاّرّ بّهّ اّفّتّخّاّرّ پّسّرّاّ 😔😔 😔سّلّاّمّتّیّ دّوّشّ گّرّفّتّنّ هّاّیّ ٥ دّقّیقّهّ اّیشّوّنّ 😔سّلّاّمّتّیّ قّدّمّ زّدّنّ هّاّی نّصّفّهّ شّبّشّوّنّ تّوّ خّیاّبّوّنّ 😔سّلّاّمّتّیّ اّشّکاّییّ کهّ فّقّطّ تّوّ تّاّرّیکی ...

❗پّسّرّاّ دّنّیاّی عّجّیبّیّ دّاّرّنّ❗ چّرّاّ هّمّیّشّهّ سّلّاّمّتّیّ دّخّتّرّاّ؟؟؟ یّهّ بّاّرّ بّهّ اّفّتّخّاّرّ پّسّرّاّ 😔😔 😔سّلّاّمّتّیّ دّوّشّ گّرّفّتّنّ هّاّیّ ٥ دّقّیقّهّ اّیشّوّنّ 😔سّلّاّمّتّیّ قّدّمّ زّدّنّ هّاّی نّصّفّهّ شّبّشّوّنّ تّوّ خّیاّبّوّنّ 😔سّلّاّمّتّیّ اّشّکاّییّ کهّ فّقّطّ تّوّ تّاّرّیکی حّقِّ رّیخّتّنّ دّاّرّنّ 😔سّلّاّمّتّیّ زّاّنّوّهّاّشّوّنّ کهّ هّمّیشّهّ بّغّلّشّوّنّ بّوّدّنّ 😔سّلّاّمّتّیّ گّوّشّیشّوّنّ کهّ هّرّ ٢٤ سّاّعّتّ ...

۳۰ شهریور 1395
77
#خُدآ مـ ـ ـ ـا رو آفَرـید #فَــقَط سَختے بِکِـ ـ ـ ـشیم:] #[shoroogh

#خُدآ مـ ـ ـ ـا رو آفَرـید #فَــقَط سَختے بِکِـ ـ ـ ـشیم:] #[shoroogh

۲۴ شهریور 1395
48
یہ جادهـــــــــ ... یہ ســــــــفر .....

یہ جادهـــــــــ ... یہ ســــــــفر .....

۲۲ شهریور 1395
57
صِدا میاد😰 -صِداے چے؟ جیغـ😵 ـ داد😱ـ فَریاد😖 ـ زَجِہـ😫 ـ گِریِہـ😭-اَز کُجا😳؟اَز تو قَلبَمـ💔مےپیچِہ توسَرَمـ🙍تَشـ اَزچِشامـ👀مےزَنِهـ👊بیرونـ

صِدا میاد😰 -صِداے چے؟ جیغـ😵 ـ داد😱ـ فَریاد😖 ـ زَجِہـ😫 ـ گِریِہـ😭-اَز کُجا😳؟اَز تو قَلبَمـ💔مےپیچِہ توسَرَمـ🙍تَشـ اَزچِشامـ👀مےزَنِهـ👊بیرونـ

۲۲ شهریور 1395
48
اجیـــــــــــا داداشیا این دوستمو تو چلش لایک کنید لطفا خودم لایک میکنم مرسی مممنونننننن http://www.wisgoon.com/pin/16052047/

اجیـــــــــــا داداشیا این دوستمو تو چلش لایک کنید لطفا خودم لایک میکنم مرسی مممنونننننن http://www.wisgoon.com/pin/...

۱۶ شهریور 1395
55
بِـــ جآیـــ چِکـــ کَردَنِــهـ آنـلاین بودنشـ 🤕😔 یـــادهْـ اِیــنـٰ بــاشــ کـِهـ چِـهـ جوریــ تـورو فروخـــتـ👊💔

بِـــ جآیـــ چِکـــ کَردَنِــهـ آنـلاین بودنشـ 🤕😔 یـــادهْـ اِیــنـٰ بــاشــ کـِهـ چِـهـ جوریــ تـورو فروخـــتـ👊💔

۱۶ شهریور 1395
80
شازده ڪوچولو پرسید : سختـ‌ چیہـ؟؟ 🍃 روباه گفتـ : سخت اینہـ ڪہ بدونۍ جایۍ تو دلش ندارۍ💔

شازده ڪوچولو پرسید : سختـ‌ چیہـ؟؟ 🍃 روباه گفتـ : سخت اینہـ ڪہ بدونۍ جایۍ تو دلش ندارۍ💔

۱۳ شهریور 1395
53
یِہ #خآطِرِه میتونِہ ڪُلِہ زِندِگیتو بِدِه بِہ بآد ... 🍃💸

یِہ #خآطِرِه میتونِہ ڪُلِہ زِندِگیتو بِدِه بِہ بآد ... 🍃💸

۱۰ شهریور 1395
54
دخترک

دخترک" تازه ۱۵ سالش شده بود...که همه ی دوستاش اومدن تولدش..همشون با دوست پسراشون چت میکردن....ولی دخترک کسیو نداشت... دخترک چند ماه بعد به آسونی دلشو به یه پسر باخت...پسری که توی ظاهر دوسداشتنی و مظلوم ولی باطنش یه دل پُر از خیانت و هوس و شهوت بود.... دخترک تقریبا ...

۹ شهریور 1395
99
هیـــــــــــــــــــــــــــــ

هیـــــــــــــــــــــــــــــ

۹ شهریور 1395
51
اگہ فصلـ بودمـ:پآییز🍂 اگہ مآهـ بودمـ:بــــــــ❤ہمـــــــن اگہ طبیعتـ بودمـ:دریآ😶 اگہ آبـ و هوآ بودمـ:ســــــرد*_* اگہ شهـر بودمـ :پآریـــــ😻ـــــسـ اگہ رنڱـ بودمـ:مشکے _ آبــــے❤ اگہ درسـ بودمـ :ریاضے_هـنڔ🙈 اگہ بآزیگر بودمـ:ترآنہ علیدوستۍ😍 اگہ هنر بودمـ : ...

اگہ فصلـ بودمـ:پآییز🍂 اگہ مآهـ بودمـ:بــــــــ❤ہمـــــــن اگہ طبیعتـ بودمـ:دریآ😶 اگہ آبـ و هوآ بودمـ:ســــــرد*_* اگہ شهـر بودمـ :پآریـــــ😻ـــــسـ اگہ رنڱـ بودمـ:مشکے _ آبــــے❤ اگہ درسـ بودمـ :ریاضے_هـنڔ🙈 اگہ بآزیگر بودمـ:ترآنہ علیدوستۍ😍 اگہ هنر بودمـ : مداد رنگے👍ویتڔآے👅 اگہ ورزشـ بودمـ: هندبال😍 اگہ سآز بودمـ :گیـــ❤ـــ🎸ــتــــاڔ_پیـ🎹ـــــانۅ اگہ ڱل ـ بودمـ: رز🌹 ...

۹ شهریور 1395
68
وییییی گربم سه تا بچه زایید این یکیش . اینقد ناااااااازن . کوچلو موچلون... 😍😍😍😺😺😺😺

وییییی گربم سه تا بچه زایید این یکیش . اینقد ناااااااازن . کوچلو موچلون... 😍😍😍😺😺😺😺

۸ شهریور 1395
77
یهـ سوالـ مغزمـو پر کرده ....... یه سوالـ بی جوابـ🎧 #سپهر خلسه #فکر و خیال #عالیـــــــــــــــــــه

یهـ سوالـ مغزمـو پر کرده ....... یه سوالـ بی جوابـ🎧 #سپهر خلسه #فکر و خیال #عالیـــــــــــــــــــه

۷ شهریور 1395
108