دیروز زنی را دیدم که مرده بود و مثل ما نفس می‌کشید, راستی یک زن چطور می‌میرد مرگش چگونه است یا لبخند به لب ندارد یا آرایش نمی‌کند یا دست کسی را نمی‌فشارد یا منتظر ...

دیروز زنی را دیدم که مرده بود و مثل ما نفس می‌کشید, راستی یک زن چطور می‌میرد مرگش چگونه است یا لبخند به لب ندارد یا آرایش نمی‌کند یا دست کسی را نمی‌فشارد یا منتظر آغوشی نیست یا حرف عشق که می‌شود پوزخند می‌زند آری زن‌ها اینگونه می‌میرند

۱۵ اسفند 1394
285
ﺑﻌﻀﻰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ... ﻧﻪ ﻋﺎﺩﺗﺴﺖ ... ﻧﻪ ﻋﺸﻘﺴﺖ ... ﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ... ﭼﻴﺰﻯ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﺳﺖ ... و خوب میدانی که... ﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ ...... ﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮ ...... ...

ﺑﻌﻀﻰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ... ﻧﻪ ﻋﺎﺩﺗﺴﺖ ... ﻧﻪ ﻋﺸﻘﺴﺖ ... ﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ... ﭼﻴﺰﻯ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﺳﺖ ... و خوب میدانی که... ﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ ...... ﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮ ...... ولی... ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻰ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ...... ﻭ ﺍین " ﺩﺭﺩ " ﻧﺎﻙ ﺗﺮﻳﻦ ...

۱۵ اسفند 1394
226
ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﻢ .. . ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﻡ ... ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻡ ﻧﮕﯿﺮﺩ ... ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ...

ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﻢ .. . ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﻡ ... ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻡ ﻧﮕﯿﺮﺩ ... ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺎﺯ ﺳﺮ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﻡ ... ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ ... ﺍﻣﺎ ...

۱۵ اسفند 1394
297
یکی را پیدا کن که دوستش داشته باشی و با او دنیا را به هم بریز نشود که پیر بشوی و حسرت یک قهقه‌ی از ته دل یا یک جوک خیلی مسخره به دلت مانده ...

یکی را پیدا کن که دوستش داشته باشی و با او دنیا را به هم بریز نشود که پیر بشوی و حسرت یک قهقه‌ی از ته دل یا یک جوک خیلی مسخره به دلت مانده باشد بدو، بپر، بخند، جیغ بزن باهاش غذا درست کن و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برو و ...

۱۵ اسفند 1394
264
دلـــდـــم … تا بـــرایت تنــــگ میشود… نه شـــعر میـــخوانم, نه تـــرانه گـــوش مـــیدهم, نه حـــرفهایمان راتڪرار میڪنم… دلـــم تا بــــرایت تنـــگ میشود می نشــــینم, اســـمت را, ✍می نویســــــــــــــــم ✍می نویســـــــم ✍می نویســم بعدمیــــگویم: اینـــهمه او!!! ...

دلـــდـــم … تا بـــرایت تنــــگ میشود… نه شـــعر میـــخوانم, نه تـــرانه گـــوش مـــیدهم, نه حـــرفهایمان راتڪرار میڪنم… دلـــم تا بــــرایت تنـــگ میشود می نشــــینم, اســـمت را, ✍می نویســــــــــــــــم ✍می نویســـــــم ✍می نویســم بعدمیــــگویم: اینـــهمه او!!! پس دلتنـــــگی چــــرا؟! دلـــم تا بــــرایت تنــــگ میـــشود میــــم مالڪیت را به آخــر اسمت اضــافه ...

۱۴ اسفند 1394
228

" ســـــرم " ➬ را شاید در نبودنت گرم کنند ➬ امـــــا ➬ " دلـــــم " را هرگــــــــز ➬

۱۳ اسفند 1394
224
ﭼﺮﺍ ﺭﻭﯼ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟؟؟ ﺗﺎ ﺣﺎلادﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻭ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﭼﺮﺍ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺭﻭﯼ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﻊ ...

ﭼﺮﺍ ﺭﻭﯼ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟؟؟ ﺗﺎ ﺣﺎلادﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻭ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﭼﺮﺍ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺭﻭﯼ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﻊ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ،ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﻊ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻦ؟ ﺭﺍﺯ ﺷﻤﻊ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﮔﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ...

۱۳ اسفند 1394
239
دلـــــم گرفتـــــــــــــــه ... مثـل هـــوای ِ ابــری ِ شهــری خامـــوش دلــــم تنـگ اسـت ... مثـل آسمـــــــــــــان ِ بــــــی ستــاره ی ِ شـبیِ زمستــــــانـی حــال ِ دلـــــــــــم خـــوب نیســت خدایا خستــه ام ...خستـــــه ... به مــن ...

دلـــــم گرفتـــــــــــــــه ... مثـل هـــوای ِ ابــری ِ شهــری خامـــوش دلــــم تنـگ اسـت ... مثـل آسمـــــــــــــان ِ بــــــی ستــاره ی ِ شـبیِ زمستــــــانـی حــال ِ دلـــــــــــم خـــوب نیســت خدایا خستــه ام ...خستـــــه ... به مــن جـــایی بــــــــــــــــــــده آنجـا حـــــــــوالی ِ ابـــرها دیـوار به دیــوار ِ کلبـــه ی ِ ستــــاره ها ...

۱۳ اسفند 1394
363
آیـنـه زن ها را خـوب میفهمـد که تمـام غربتشـان را پشـت رژ قرمز خط چشـم نازک و لـاک های رنگارنگشـان پنهـان میکننـد هر صـبح نقاب بی تفاوتی میزنند به روی دلی که آشوب و در ...

آیـنـه زن ها را خـوب میفهمـد که تمـام غربتشـان را پشـت رژ قرمز خط چشـم نازک و لـاک های رنگارنگشـان پنهـان میکننـد هر صـبح نقاب بی تفاوتی میزنند به روی دلی که آشوب و در هم است و لبخنـد مهمـان ناخوانده ی بیقـراری های هر روز آنها

۱۳ اسفند 1394
250
♚❥❥❥دلـــــــــم❥❥❥ ☜یه شب میخواد ☜تنها تو ماشین ☜موزیک بلند ☜سرعت بالا ☜یه ترمز شدید ☜یه خروج از جاده ☜یه صدای آژیر آمبولانس ☜یه دیر رسیدن به بیمارستان ☜یه مرگ ☜یه کفن سفید ☜یه راحتی از ...

♚❥❥❥دلـــــــــم❥❥❥ ☜یه شب میخواد ☜تنها تو ماشین ☜موزیک بلند ☜سرعت بالا ☜یه ترمز شدید ☜یه خروج از جاده ☜یه صدای آژیر آمبولانس ☜یه دیر رسیدن به بیمارستان ☜یه مرگ ☜یه کفن سفید ☜یه راحتی از این دنیای لعنتی ♚

۱۱ اسفند 1394
225
. چه زیبا گفت:

. چه زیبا گفت: """"کوروش""" هیچ عشقی وجود ندارد! حتی برای مرغ عشق او نیز اگر در قفس نبود به عشقش خیانت میکرد.... در دنیایی که روزی روح خودم مرا ترک میکند... انتظار از دیگران نباید داشت..

۱۰ اسفند 1394
248
لایق تو کسی نیست جز آنکسی که: تو را انتخاب میکند نه امتحان ... تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ... تو را حس کند نه اینکه لمست کند ... تو را بسازد نه ...

لایق تو کسی نیست جز آنکسی که: تو را انتخاب میکند نه امتحان ... تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ... تو را حس کند نه اینکه لمست کند ... تو را بسازد نه اینکه بسوزاند ... تو را بیاراید نه اینکه بیازارد ... تو را بخنداند نه اینکه ...

۱۰ اسفند 1394
224
مسافرترین زن دنیا هم دست خطے مے خواهد ڪہ بنویسد برایش ((زود برگرد طاقت دورے ات را ندارم ) زن ها همہ چیز را پنهان مے ڪنند تنهایے را،دلتنگے را گریہ ها را،دوست داشتن را ...

مسافرترین زن دنیا هم دست خطے مے خواهد ڪہ بنویسد برایش ((زود برگرد طاقت دورے ات را ندارم ) زن ها همہ چیز را پنهان مے ڪنند تنهایے را،دلتنگے را گریہ ها را،دوست داشتن را زن ها هنگام شڪستن صدایشان درنمے آید درد ڪہ دارند بہ خود نمے پیچند نهایت ...

۱۰ اسفند 1394
223
در عکس هایش که برایم می فرستاد همیشه تنها بود در خیابان پارک خانه فکر می کردم بی من هرجا برود تنهاست و من چه ابلهانه عکاس را ندید می گرفتم.

در عکس هایش که برایم می فرستاد همیشه تنها بود در خیابان پارک خانه فکر می کردم بی من هرجا برود تنهاست و من چه ابلهانه عکاس را ندید می گرفتم.

۷ اسفند 1394
284
درد دارد بی تفاوتی های آنکه به وسعت تمام قلبت دوستش داری اما چه درد عمیق تری می کشم از خودم که بعد ساعت ها اندیشیدن به تمام این ها هم چنان

درد دارد بی تفاوتی های آنکه به وسعت تمام قلبت دوستش داری اما چه درد عمیق تری می کشم از خودم که بعد ساعت ها اندیشیدن به تمام این ها هم چنان "دوستت دارم"...!!!

۷ اسفند 1394
228
دختر که باشی هزار بار هم بگوید دوستت دارد! باز هم خواهـــی پرســــی دوستــــــــــــــــمداری؟ وته دلــــــت همیشه خواهد لـــرزید! دختـــر که باشــی هر جقدر هم که زیبــــا بــاشــــی نگـــــران زیبــــــــاترهایـــــــی میشوی که شایـــد عاشـــقش شوند ...

دختر که باشی هزار بار هم بگوید دوستت دارد! باز هم خواهـــی پرســــی دوستــــــــــــــــمداری؟ وته دلــــــت همیشه خواهد لـــرزید! دختـــر که باشــی هر جقدر هم که زیبــــا بــاشــــی نگـــــران زیبــــــــاترهایـــــــی میشوی که شایـــد عاشـــقش شوند هــــروقت که صدایت میکند: خوشـــــــــــگلم خـــدارا شکر میکنــــی که در چشمان او زیبایـــــی! دســـــتخــودت نیست ...

۷ اسفند 1394
227
ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﯾـﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﻋــﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺵ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺻـــﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﻧــﺎﻣــــﺮﺩﺍﻧﻪ ﺭﻫﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ ﺗﻮ ﻧــﺎﻋـﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻧﺸﻮﯼ... عشق لیاقت میخواهد و عاشق شدن جرات... همیشه در پی کسی باش که ...

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﯾـﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﻋــﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺵ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺻـــﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﻧــﺎﻣــــﺮﺩﺍﻧﻪ ﺭﻫﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ ﺗﻮ ﻧــﺎﻋـﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻧﺸﻮﯼ... عشق لیاقت میخواهد و عاشق شدن جرات... همیشه در پی کسی باش که با تمام کاستی ها و کمی ها و عیب هایت، حاضر باشد به تو عشق ...

۷ اسفند 1394
238
براے من دوست داشتن آخرین دلیل دانایے است اما هوا همیشہ آفتابے نیست عشق همیشہ علامت رستگارے نیست و من گاهے اوقات مجبورم بہ آرامش عمیق سنگ حسادت ڪنم چقدر خیالش آسودہ است چقدر تحمل ...

براے من دوست داشتن آخرین دلیل دانایے است اما هوا همیشہ آفتابے نیست عشق همیشہ علامت رستگارے نیست و من گاهے اوقات مجبورم بہ آرامش عمیق سنگ حسادت ڪنم چقدر خیالش آسودہ است چقدر تحمل سڪوتش طولانے ست چقدر...

۶ اسفند 1394
228

" تـــــــو " سبک کدام متن عاشقانه ای که تمام اشتیاقم بر وزن نگاهت نشر میشود ؟ من هر روز کمی ازخودم را در متنی خرج میکنم تا ذره ای از " تــــــو " را داشته باشم ...

۵ اسفند 1394
223
کجا پنهان کنم تو را؟! پشت کدامین واژه کدامین سطر که از خط شعرهایم بیرون نزنی و طبل رسوایی ام را نکوبی کجا پنهان کنم تو را ؟! که گونه هایم از عشق گل نیندازند ...

کجا پنهان کنم تو را؟! پشت کدامین واژه کدامین سطر که از خط شعرهایم بیرون نزنی و طبل رسوایی ام را نکوبی کجا پنهان کنم تو را ؟! که گونه هایم از عشق گل نیندازند چشمانم از دوری ات نبارند و دستانم بهانه ات را نگیرند لبریز ام از تو ...

۵ اسفند 1394
245