#. #. #

#. #. #

۱۷ ساعت پیش
3K
💅

💅

۱ روز پیش
6K
😂 😂

😂 😂

۱ روز پیش
6K
#گریه...

#گریه...

۱ روز پیش
6K
مابچه بودیم بازی بود به نام: «همه ساکت بودن ناگهان خری گفت» صد برابر این پلی استیشن لذت داشت

مابچه بودیم بازی بود به نام: «همه ساکت بودن ناگهان خری گفت» صد برابر این پلی استیشن لذت داشت

۳ روز پیش
9K
۳ روز پیش
9K
۳ روز پیش
13K
حالم خوب است!ولی دلم هوای اون روزهایی کرده که می توانستم از نه دل بخندم

حالم خوب است!ولی دلم هوای اون روزهایی کرده که می توانستم از نه دل بخندم

۴ روز پیش
4K
نقاش نیستم ، ولی دلم برایت پرمی کشد! . . . . . . . . دوتا جمله خفن دارم نه حسین پناهی گردن میگیره نه دکتر شریعتی😕 موندم چیکار کنم!

نقاش نیستم ، ولی دلم برایت پرمی کشد! . . . . . . . . دوتا جمله خفن دارم نه حسین پناهی گردن میگیره نه دکتر شریعتی😕 موندم چیکار کنم!

۵ روز پیش
6K
سعی نکن به یک خوک آواز خوندن یاد بدهی هم وقت خودت روهدر می دهی هم خوک را اذیت میکنی! (مارک تواین).

سعی نکن به یک خوک آواز خوندن یاد بدهی هم وقت خودت روهدر می دهی هم خوک را اذیت میکنی! (مارک تواین).

۵ روز پیش
8K
بعضی آدمهادنیارو زیبا می کنند

بعضی آدمهادنیارو زیبا می کنند"،ادمهایی که هروقت ازشون بپرسی چطوری؟ میگن خوبم. وقتی بهشون زنگ میزنی وبیدارشون میکنی! میگن بیدار بودم!! یا میگن خوب شد زنگ زدی.. وقتی میبینن یه گنجشک داره رو زمین غذا میخوره راهشون رو کج #میکنن که اون گنجشک نپره.. اگه یخم بزنن، دستت رو ول ...

۶ روز پیش
6K
سرت وبالا و قلبت روقوی نگه دار★

سرت وبالا و قلبت روقوی نگه دار★

۶ روز پیش
8K
دم فضای مجازی گرم👍 داغون هایی روشاخ کرده👏

دم فضای مجازی گرم👍 داغون هایی روشاخ کرده👏

۷ روز پیش
6K
۷ روز پیش
6K
رویت را هیچگاه ازمن برگردان زیرا مانندان است که زندگی را ازمن بگیری💙 💚 💛 💜

رویت را هیچگاه ازمن برگردان زیرا مانندان است که زندگی را ازمن بگیری💙 💚 💛 💜

۱ هفته پیش
8K
#ژست_عکاسی.روی کفشات یادگاری بنویس

#ژست_عکاسی.روی کفشات یادگاری بنویس

۱ هفته پیش
10K
۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
9K
#خانوم_خوشگله

#خانوم_خوشگله

۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
6K