ملکـهシآریایی

sokoutyakhzade

به دریا رفته میـدانـد مصیبتـ هاے طـوفان را...
👑 ملکـه💙 آریایی👑
❣ سڪوتـ خستـه صــدا❣

گر محبت کنیم هاری نگیرند آرزوست!: #تیکه #سڪوت_خسته_صــداシ

گر محبت کنیم هاری نگیرند آرزوست!: #تیکه #سڪوت_خسته_صــداシ

۲ هفته پیش
6K
جاییـ خفتتـ کردنـ بگـو رفیقـ منـی😹🖕🏿💦✨ #رفاقت #خلویی #سڪوت_خسته_صــداシ

جاییـ خفتتـ کردنـ بگـو رفیقـ منـی😹🖕🏿💦✨ #رفاقت #خلویی #سڪوت_خسته_صــداシ

۲ هفته پیش
7K
خودم اصفهان وشما!؟؟؟

خودم اصفهان وشما!؟؟؟

۲ هفته پیش
9K
#سڪوت_خسته_صــداシ

#سڪوت_خسته_صــداシ

۱۸ دی 1397
10K
من خوبم!؛) خوبم ولی همش بغض میکنم! خوبما ولی یهو بغضام میشکنع!؛) خوبم ولی ساعتا گوشه اتاقم کز میکنم زانوهامو محکم بغل میکنم:) خوبم ولی یادم میرع از بس لبمو فشار دادم خون میاد!:) خوبم! ...

من خوبم!؛) خوبم ولی همش بغض میکنم! خوبما ولی یهو بغضام میشکنع!؛) خوبم ولی ساعتا گوشه اتاقم کز میکنم زانوهامو محکم بغل میکنم:) خوبم ولی یادم میرع از بس لبمو فشار دادم خون میاد!:) خوبم! رع خوبم من؛) خوووووبم #سڪوت_خسته_صــداシ

۲۴ آذر 1397
10K
بِخَــــنْد...😊 بُــلَــنـــــــد بِـــخَـنْــد....😣 با بُغـــض بِـــخَنْـــد...😔 با اَشـــڪ بِخَنْد...😑 اما بِخَـــنْد....✅ هیچــڪس نَبایَد بِفَهمــہ ↪ چِقَــدر داغونیــــ...😢⚠❎ #سڪوت_خسته_صــداシ

بِخَــــنْد...😊 بُــلَــنـــــــد بِـــخَـنْــد....😣 با بُغـــض بِـــخَنْـــد...😔 با اَشـــڪ بِخَنْد...😑 اما بِخَـــنْد....✅ هیچــڪس نَبایَد بِفَهمــہ ↪ چِقَــدر داغونیــــ...😢⚠❎ #سڪوت_خسته_صــداシ

۲۴ آذر 1397
11K
عوضۍ نیسدم فقد میدونم باید با هرکسۍ طبق شخصیتش رفتار کنم (؛🍹💎 #سڪوت_خسته_صــداシ

عوضۍ نیسدم فقد میدونم باید با هرکسۍ طبق شخصیتش رفتار کنم (؛🍹💎 #سڪوت_خسته_صــداシ

۲۴ آذر 1397
11K
تَوَجُھ کَردے بِھ بَضے ع ادَما هَمیشِھ اخم میکُنَن؟! کَم میخَندَن ؟! یِهو جوش میارَن؟! با هَرکَسے جوش نِم زَنَن؟!(با هرکسی راحت نیسن) کِھ تَرجیھ میدَن تَنا باشَن؟! عارِھ هَمونایے کِھ هَمَتون ازَشون بَدِتون میآد؟! ...

تَوَجُھ کَردے بِھ بَضے ع ادَما هَمیشِھ اخم میکُنَن؟! کَم میخَندَن ؟! یِهو جوش میارَن؟! با هَرکَسے جوش نِم زَنَن؟!(با هرکسی راحت نیسن) کِھ تَرجیھ میدَن تَنا باشَن؟! عارِھ هَمونایے کِھ هَمَتون ازَشون بَدِتون میآد؟! اونا تو گُذَشتِھ دَردایے داشتَن ... سَختے هایے کِشیدَن ... کِھ هَنوز هَمراهِشونَن... هَرچِقَد زِندِگیشون ...

۲۴ آذر 1397
11K
🍂

🍂 " آذر" باید بانویی باشد با گیسوان طلایی که هر روز و هر شب دامن نارنجی اش را می تکاند بر زمین تشنه باران می بارد، برف می بارد، عشق می بارد... گاه طعم گس خرمالو را با شیرینی انار در هم می آمیزد و گاه لذت نیمکت نشینی ...

۱۸ آذر 1397
9K
#بانوی_پاییـــزم #سڪوت_خسته_صــداシ

#بانوی_پاییـــزم #سڪوت_خسته_صــداシ

۱۸ آذر 1397
6K
#بانوی_پاییـــزم #سڪوت_خسته_صــداシ

#بانوی_پاییـــزم #سڪوت_خسته_صــداシ

۱۸ آذر 1397
10K
#بانوی_پاییــــزم #سڪوت_خسته_صــداシ

#بانوی_پاییــــزم #سڪوت_خسته_صــداシ

۱۸ آذر 1397
10K
بـــــاران؟؟؟ کـمـی آهـســـتــه تـــر ایـنـجـا کـسی در خــانـه نـیـســـــت مـــــن هـســـتـم و تـــــنـــهـــــایـــــی و دردی کـــــه نـــــامـش زنـــدگـیـســـت... #سڪوت_خسته_صــداシ

بـــــاران؟؟؟ کـمـی آهـســـتــه تـــر ایـنـجـا کـسی در خــانـه نـیـســـــت مـــــن هـســـتـم و تـــــنـــهـــــایـــــی و دردی کـــــه نـــــامـش زنـــدگـیـســـت... #سڪوت_خسته_صــداシ

۷ آذر 1397
10K
دلــتــنــگــی!!!!!که نوشتن ندارد نفوذ می کند در استخوان هایت جاسوس می شود در قلبت آن گاه آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون #سڪوت_خسته_صــداシ

دلــتــنــگــی!!!!!که نوشتن ندارد نفوذ می کند در استخوان هایت جاسوس می شود در قلبت آن گاه آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون #سڪوت_خسته_صــداシ

۷ آذر 1397
10K
سخت است بخندے و دلت غم زده باشد هر گوشہ اے از پیرهنت نم زده باشد سخت است بہ اجبار بہ جمعے بنشینے وقتے دلت از عالم و آدم زده باشد ‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌ #سڪوت_خسته_صــداシ

سخت است بخندے و دلت غم زده باشد هر گوشہ اے از پیرهنت نم زده باشد سخت است بہ اجبار بہ جمعے بنشینے وقتے دلت از عالم و آدم زده باشد ‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌ #سڪوت_خسته_صــداシ

۷ آذر 1397
10K
حــــــــالِ مـــــَن حـــالِ اَســـیری اســـت که هِنــــگامِ فـــــَرار یـــــادَش اُفــــتاد کــــَسی مُنتـــــَظرَش نیســــت نــــَرَفت .... #سڪوت_خسته_صــداシ

حــــــــالِ مـــــَن حـــالِ اَســـیری اســـت که هِنــــگامِ فـــــَرار یـــــادَش اُفــــتاد کــــَسی مُنتـــــَظرَش نیســــت نــــَرَفت .... #سڪوت_خسته_صــداシ

۷ آذر 1397
9K
چقدر مشڪوڪ است!! قطره اشڪی ڪه... مـی چڪد ساڪت و نمـی دانـی به ڪدام بهانـه آمـد! و چـرا بـی بهانـه رفـت!! #سڪوت_خسته_صــداシ

چقدر مشڪوڪ است!! قطره اشڪی ڪه... مـی چڪد ساڪت و نمـی دانـی به ڪدام بهانـه آمـد! و چـرا بـی بهانـه رفـت!! #سڪوت_خسته_صــداシ

۷ آذر 1397
9K
+حالت بده؟ -یه چیزی اونورتر +چرا اینقد میخندی پس؟! -به تهش که برسی همش میخندی.. :) #سڪوت_خسته_صــداシ

+حالت بده؟ -یه چیزی اونورتر +چرا اینقد میخندی پس؟! -به تهش که برسی همش میخندی.. :) #سڪوت_خسته_صــداシ

۷ آذر 1397
10K
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍم ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﺖ ،،ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ،، ﺷﺪﻩ ﺍﺳت اﺳﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ..!! #سڪوت_خسته_صــداシ

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍم ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﺖ ،،ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ،، ﺷﺪﻩ ﺍﺳت اﺳﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ..!! #سڪوت_خسته_صــداシ

۷ آذر 1397
9K
👑فــازلــــ✍ــــش👑 ▲↑زیادی↑▲ کسیو تحویلش بگیری ، عاشق بی محلی های یکی دیگه می شه!!! میدونی چرا؟؟ چون ★خوب بودن زیادی★ ♡دل♡ نمیبره...! ♡دل♡ میزنه . . . ! ! ! #سڪوت_خسته_صــداシ

👑فــازلــــ✍ــــش👑 ▲↑زیادی↑▲ کسیو تحویلش بگیری ، عاشق بی محلی های یکی دیگه می شه!!! میدونی چرا؟؟ چون ★خوب بودن زیادی★ ♡دل♡ نمیبره...! ♡دل♡ میزنه . . . ! ! ! #سڪوت_خسته_صــداシ

۱۹ آبان 1397
11K