🙏🙏🙏

🙏🙏🙏

بدون شــــــــــــ🙇ـــــــــــرح

بدون شــــــــــــ🙇ـــــــــــرح

💎در تصویر عکس سربازی را می‌بینید که یک الاغ رو کول کرده! از محبت نیست اگه الاغ قدمی اشتباه برداره با انفجار مین زندگی همه رو به خطر میندازه الاغ‌های اطراف خود را کنترل کنید ...

💎در تصویر عکس سربازی را می‌بینید که یک الاغ رو کول کرده! از محبت نیست اگه الاغ قدمی اشتباه برداره با انفجار مین زندگی همه رو به خطر میندازه الاغ‌های اطراف خود را کنترل کنید تا جان خود و عزیزان خود را نجات دهید हई 🍷 🍷 ईह

نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز

نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز

🙏🙏🙏

🙏🙏🙏

🙏 🙏 🙏 🙏

🙏 🙏 🙏 🙏

ایرانیان تسلیت 🙏 🙏 🙏 🙏

ایرانیان تسلیت 🙏 🙏 🙏 🙏

🙏 🙏 🙏 🙏

🙏 🙏 🙏 🙏

سال نو میلادی مبارک تقدیم به دوستان مسیحی 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻 🌻

سال نو میلادی مبارک تقدیم به دوستان مسیحی 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻 🌻

چقدر جــــــــــــالب

چقدر جــــــــــــالب

🍃 شب بود و نسیم بود و باغ و مهتاب من بودم و جویبار و بیداری آب 🍃 وین جمله مرا به خامشی می گفتند کاین لحظه ی ناب زندگی را دریاب 🍃 #شفیعی_کدکنی شب ...

🍃 شب بود و نسیم بود و باغ و مهتاب من بودم و جویبار و بیداری آب 🍃 وین جمله مرا به خامشی می گفتند کاین لحظه ی ناب زندگی را دریاب 🍃 #شفیعی_کدکنی شب تان مفرح و شاد 🌸 🍃 💝 🍃 🌸

روزتون قشنگ و نیکی 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺

روزتون قشنگ و نیکی 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺

حتما بخونید، زیباست

حتما بخونید، زیباست

روزتون قشنگ

روزتون قشنگ

🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻

🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻 🌺 🌻

تا شقایق هست زندگیباید کــــــــــرد

تا شقایق هست زندگیباید کــــــــــرد

🙏 🙏 🙏

🙏 🙏 🙏

💞 💖 💞 💖 💞 💖 💞 💖

💞 💖 💞 💖 💞 💖 💞 💖

تقدیم به دوستان مسیحی

تقدیم به دوستان مسیحی

👌 👌 👌

👌 👌 👌