سکوت شب

shokofeeeejooon

آدما نمیفهمنت بلکه
به زبون خودشون ترجمت میکنن.

این حساب کاربری خصوصی میباشد