شِرے

shiriiingoone

‏من اگه تو بودم ؛ با من مهربون بودم ..…


#گشنه-بزرگــ


این حساب کاربری خصوصی میباشد