حالم خوب است! هنوز خواب می‌بینم ابری می‌آید و مرا تا سرآغاز روئیدن بدرقه می‌کند...

حالم خوب است! هنوز خواب می‌بینم ابری می‌آید و مرا تا سرآغاز روئیدن بدرقه می‌کند...

۱۰ بهمن 1398
4K
💎

💎

۱۸ دی 1398
9K
محبوبم هربار چشمم به چشم شما می افتد ،انگار از قحطی جسته ام .انگار نخستین باری است چشمی را می بینم ،آن هم چه دیدنی...

محبوبم هربار چشمم به چشم شما می افتد ،انگار از قحطی جسته ام .انگار نخستین باری است چشمی را می بینم ،آن هم چه دیدنی...

۲۲ مهر 1398
2K
. مشکلِ نسلِ ما از حرف نزدن ها و تایپ کردن هاست! از دلم برایت تنگ شده هایی که فقط نوشته میشوند! از درد و دل هایی که با چند صورتک سر و تهشان هم ...

. مشکلِ نسلِ ما از حرف نزدن ها و تایپ کردن هاست! از دلم برایت تنگ شده هایی که فقط نوشته میشوند! از درد و دل هایی که با چند صورتک سر و تهشان هم می آید! از راحت حذف شدنِ آدمهایی که، انگار نه انگار تا همین دیروز برایشان ...

۲۲ مهر 1398
2K
یک دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا روز کسی رو بسازی و شادش کنی، یک کلمه هم بیشتر لازم نیست تا زندگی کسی رو نابود کنی

یک دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا روز کسی رو بسازی و شادش کنی، یک کلمه هم بیشتر لازم نیست تا زندگی کسی رو نابود کنی

۱۹ مهر 1398
2K
اونی که میره دیگه حق برگشت نداره!

اونی که میره دیگه حق برگشت نداره!

۱۹ مهر 1398
2K