حکایت اشنا

حکایت اشنا

۴ ساعت پیش
639
۴ ساعت پیش
976
هم ترسناکه هم عاشقانه هم بر اساس واقعیت ساخت ترکیه۲۰۱۹

هم ترسناکه هم عاشقانه هم بر اساس واقعیت ساخت ترکیه۲۰۱۹

۶ روز پیش
3K
بهترین فیلم ترسناک ۲۰۱۹

بهترین فیلم ترسناک ۲۰۱۹

۱ هفته پیش
3K
نت وصل شد

نت وصل شد

۲ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
8K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
8K
خیراته نفری یه دسته بردارین

خیراته نفری یه دسته بردارین

۳ هفته پیش
5K
پشت پنجره تو شهری که همه با هم غریبن خیابونایی که ادماش مریضا اینجا رنگ شاده .زندگی همه زرده مینویسم من از دلی که پر درد من ب حرفای دلم دارم اعتقاد واسه اجتماع میگم ...

پشت پنجره تو شهری که همه با هم غریبن خیابونایی که ادماش مریضا اینجا رنگ شاده .زندگی همه زرده مینویسم من از دلی که پر درد من ب حرفای دلم دارم اعتقاد واسه اجتماع میگم از اتحاد بدون اتفاق نمیگذره لحظها حالا این منم که دارم میپوسم تو زندون پشت ...

۴ هفته پیش
16K