۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
من ، و دلتنگ، و این شیشهٔ خیس! می نویسم و فضا، می نویسم و دو دیوار ، و چندین گنجشک.. یک نفر دلتنگ است یک نفر می بافد یک نفر می شمرد یک نفر ...

من ، و دلتنگ، و این شیشهٔ خیس! می نویسم و فضا، می نویسم و دو دیوار ، و چندین گنجشک.. یک نفر دلتنگ است یک نفر می بافد یک نفر می شمرد یک نفر می خواند، زندگی یعنی : یک سار پرید... "سهراب سپهری"

۶ روز پیش
3K
آن کس که بدم گفت، بدی سیرت اوست وآن کس که مرا گفت نکو خود نیکوست حال متکلم از کلامش پیداست از کوزه همان برون تراود که در اوست.

آن کس که بدم گفت، بدی سیرت اوست وآن کس که مرا گفت نکو خود نیکوست حال متکلم از کلامش پیداست از کوزه همان برون تراود که در اوست.

۴ روز پیش
3K
👍

👍

۵ روز پیش
2K
‌ ‏ای عشق، تو ما را به کجا می‌کِشی ای عشق؟ جز محنت و غم نیستی، امّا خوشی ای عشق... هوشنگ ابتهاج

‌ ‏ای عشق، تو ما را به کجا می‌کِشی ای عشق؟ جز محنت و غم نیستی، امّا خوشی ای عشق... هوشنگ ابتهاج"

۵ روز پیش
4K
👍

👍

۴ روز پیش
2K
نیایش صبحگاهی خدایا، توانایی عشق به دیگری را در وجودم بارور ساز، تا انسان ها را خالصانه دوست بدارم، و بهترین لحظات لذت زندگی ام، لحظاتی باشد که بدون هیچ نوع چشمداشتی، خدمتی به همنوع ...

نیایش صبحگاهی خدایا، توانایی عشق به دیگری را در وجودم بارور ساز، تا انسان ها را خالصانه دوست بدارم، و بهترین لحظات لذت زندگی ام، لحظاتی باشد که بدون هیچ نوع چشمداشتی، خدمتی به همنوع ام می کنم. مرا از هر نوع نفرت و کینه ای که حوادث تلخ روزگار ...

۴ روز پیش
13K
باران به‌زبان مادری‌ام حرف می‌زند... به‌زبان گل‌ها... قایق‌ها... به‌زبان نوری که زخم خورده... خود به‌مداوای خود مشغول است... باران دستش را ... در بارش دست‌های خود می‌شوید... بر دریچه‌ی گل‌ها می‌کوبد... بیدار بیدار... که هنگامه‌ی ...

باران به‌زبان مادری‌ام حرف می‌زند... به‌زبان گل‌ها... قایق‌ها... به‌زبان نوری که زخم خورده... خود به‌مداوای خود مشغول است... باران دستش را ... در بارش دست‌های خود می‌شوید... بر دریچه‌ی گل‌ها می‌کوبد... بیدار بیدار... که هنگامه‌ی روییدن است... و عجیب که سوالاتش از من است... وقتی پاییز بی‌ملاحظه ... برگ‌ها را ...

۴ روز پیش
8K
بشناس مرا حکایتی غمگینم... #حسین_منزوی

بشناس مرا حکایتی غمگینم... #حسین_منزوی

۴ روز پیش
3K
من بی‌تو همی هیچ ندانم که کجایم ای از برِ من دور ، ندانم که کجایی! #سنایی

من بی‌تو همی هیچ ندانم که کجایم ای از برِ من دور ، ندانم که کجایی! #سنایی

۴ روز پیش
4K
۷ روز پیش
4K
#عشق جانم

#عشق جانم

۷ روز پیش
5K
#عشق جانم

#عشق جانم

۷ روز پیش
5K
#طلیسچی

#طلیسچی

۷ روز پیش
5K
#طلیسچی

#طلیسچی

۷ روز پیش
33K