اگر می‌خواهید کمی با خود خلوت کنید یا از آدم‌های اطرافتان فراری هستید کتاب بخوانید. آن‌وقت به دنیایی قدم می‌گذارید که جز خودتان کسی آنجا نخواهد بود، حتی اگه اطراف شما پر از آدم باشد🌷 ...

اگر می‌خواهید کمی با خود خلوت کنید یا از آدم‌های اطرافتان فراری هستید کتاب بخوانید. آن‌وقت به دنیایی قدم می‌گذارید که جز خودتان کسی آنجا نخواهد بود، حتی اگه اطراف شما پر از آدم باشد🌷 🌷 🌷 🌷

۱ روز پیش
3K
اگر آرامش میخواهی مراقب مردم نباش اگر ادب میخواهی در کار کسی دخالت نکن اگر پند زندگی می خواهی در برابر آدمهای احمق سکوت کن

اگر آرامش میخواهی مراقب مردم نباش اگر ادب میخواهی در کار کسی دخالت نکن اگر پند زندگی می خواهی در برابر آدمهای احمق سکوت کن

۲ روز پیش
3K
ﻋﺘﯿﻘﻪﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﻋﯿﺘﯽ ﺳﺎﺩﻩﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﺩﯾﺪ ﻛﺎﺳﻪﺍﯼ ﻧﻔﯿﺲ ﻭ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﮔﻮﺷﻪﺍﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺏ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ ﺩﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻛﺎﺳﻪ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺭﻋﯿﺖ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ...

ﻋﺘﯿﻘﻪﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﻋﯿﺘﯽ ﺳﺎﺩﻩﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﺩﯾﺪ ﻛﺎﺳﻪﺍﯼ ﻧﻔﯿﺲ ﻭ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﮔﻮﺷﻪﺍﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺏ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ ﺩﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻛﺎﺳﻪ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺭﻋﯿﺖ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﯽﻧﻬﺪ ﻟﺬﺍ ﮔﻔﺖ : ﻋﻤﻮﺟﺎﻥ ﭼﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺁﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯼ ﺁﻥ ...

۲ روز پیش
5K
کشاورزی الاغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد. کشاورز هر چه سعی کرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون بیاورد. پس برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر ...

کشاورزی الاغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد. کشاورز هر چه سعی کرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون بیاورد. پس برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا الاغ ...

۳ روز پیش
21K
آنچه را که بیندیشیم، خلق خواهیم کرد آنچه را که احساس کنیم، جذب خواهیم کرد آنچه را که تصور کنیم،همان خواهیم شد زیرا زندگی یک پژواک است هرآنچه می فرستیم باز می گردد هرآنچه می ...

آنچه را که بیندیشیم، خلق خواهیم کرد آنچه را که احساس کنیم، جذب خواهیم کرد آنچه را که تصور کنیم،همان خواهیم شد زیرا زندگی یک پژواک است هرآنچه می فرستیم باز می گردد هرآنچه می کاریم درو می کنیم هرآنچه که می دهیم باز می گیریم و هر آنچه که ...

۳ روز پیش
11K
دنیا به شایستگی هایت پاسخ میدهد نه به آرزوهایت پس شایسته ی آرزوهایت باش چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود و چه بسیار لباسها دیدم که درونش انسانی نبود به هر کس نیکی کنی ...

دنیا به شایستگی هایت پاسخ میدهد نه به آرزوهایت پس شایسته ی آرزوهایت باش چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود و چه بسیار لباسها دیدم که درونش انسانی نبود به هر کس نیکی کنی او را ساخته ای و به هر کس بدی کنی به او باخته ای پس ...

۴ روز پیش
5K
هرگــــز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه‌ای می رسی که زندگیت را روشن می کند 🌷🌷🌷🌷

هرگــــز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه‌ای می رسی که زندگیت را روشن می کند 🌷🌷🌷🌷

۵ روز پیش
6K
در جامعه ایی که کارها بر حسب استعداد تقسیم نشود در حقیقت همه بیکارند🌷🌷🌷

در جامعه ایی که کارها بر حسب استعداد تقسیم نشود در حقیقت همه بیکارند🌷🌷🌷

۵ روز پیش
3K
جوئل اوستین میگه: کلاغ ها خیلی دوست دارند عقاب ها را اذیت کنند. کلاغ با اینکه از عقاب کوچک تر است، اما چون چابک تر است، می تواند سریع بچرخد و مانور دهد. گاهی اوقات ...

جوئل اوستین میگه: کلاغ ها خیلی دوست دارند عقاب ها را اذیت کنند. کلاغ با اینکه از عقاب کوچک تر است، اما چون چابک تر است، می تواند سریع بچرخد و مانور دهد. گاهی اوقات هنگام پرواز، بالای سرعقاب قرار میگیرد و به سمت آن شیرجه می رود، ولی عقاب ...

۶ روز پیش
9K
هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید آدمهای مهربان در مقابل خوبی هایِ یکطرفه هرگز احساس حماقت نمیکنند چون خوب بودن برای آنها عادت شده است آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند آنها دنیا ...

هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید آدمهای مهربان در مقابل خوبی هایِ یکطرفه هرگز احساس حماقت نمیکنند چون خوب بودن برای آنها عادت شده است آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اند که ...

۶ روز پیش
7K
آنقدر قوی باش تا هر روز با نگاه تازه ای با زندگی روبه رو شوی زندگی یک مسابقه نیست بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را باید لمس کرد، چشید، و لذت ...

آنقدر قوی باش تا هر روز با نگاه تازه ای با زندگی روبه رو شوی زندگی یک مسابقه نیست بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را باید لمس کرد، چشید، و لذت برد. روزگارتون بکام 🌹

۶ روز پیش
4K
به میزانی که نگران آینده و تمام شدن نعمت ها و فرصت ها هستیم از تجربه فراوانی فاصله داریم. این معیار خوبی برای اندازه گیری باور به فراوانی در ذهنمان است. وقتی عینک کمبود رو ...

به میزانی که نگران آینده و تمام شدن نعمت ها و فرصت ها هستیم از تجربه فراوانی فاصله داریم. این معیار خوبی برای اندازه گیری باور به فراوانی در ذهنمان است. وقتی عینک کمبود رو به چشم زده باشیم، غیر از کمبود چیزی نمیبینیم و به همین دلیل نگران و ...

۷ روز پیش
10K
هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد. 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد. 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

۱ هفته پیش
3K
زندگی کتابی است پر ماجرا هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز 🌷🌷🌷🌷

زندگی کتابی است پر ماجرا هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز 🌷🌷🌷🌷

۱ هفته پیش
2K
درکلبه ما ســـــــفره ارباب و فقــــیرانه جــــــدا نیــــــست در حلقــــه ما جنـــگ و جدالی به ســر شاه و گدا نیست ما مطرب عشقیم در کعبه ما جنگ رسیدن به خدا نیست ای زاهــــــد دیوانه واکن ...

درکلبه ما ســـــــفره ارباب و فقــــیرانه جــــــدا نیــــــست در حلقــــه ما جنـــگ و جدالی به ســر شاه و گدا نیست ما مطرب عشقیم در کعبه ما جنگ رسیدن به خدا نیست ای زاهــــــد دیوانه واکن در میخانه می زن دو سه پیمانه کــــــــه نـــاخــــــورده مـــی و رفــــــتــــــه ز هـــوشـــیم 🌷🌷🌷🌷

۱ هفته پیش
3K
زمانی که هیچکس منو باور نداشت … خودمو باور داشتم …. برج ها، آسمان خراش هایی که نمی توانستن ساخته بشوند و ساخته شدند، روشهای درمانی ناشدنی که بالاخره ایجاد شدند، اختراعات غیرممکن که اختراع ...

زمانی که هیچکس منو باور نداشت … خودمو باور داشتم …. برج ها، آسمان خراش هایی که نمی توانستن ساخته بشوند و ساخته شدند، روشهای درمانی ناشدنی که بالاخره ایجاد شدند، اختراعات غیرممکن که اختراع شدند. همه این ها اول مخلوق ذهن خیالباف کسانی بودن که از نظر بقیه دیوانه ...

۱ هفته پیش
4K
هرگز حسد نبردم ،بر منصبی و مالی الا بر آن که دارد ، با دلبری وصالی سعدی

هرگز حسد نبردم ،بر منصبی و مالی الا بر آن که دارد ، با دلبری وصالی سعدی

۱ هفته پیش
6K
آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی کی بود؟کجا رفت؟چرا بودو چرا نیست شهریار

آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی کی بود؟کجا رفت؟چرا بودو چرا نیست شهریار

۱ هفته پیش
8K
خوش باش در آن دم، که غمی رو به تو آرد بگذار که غــــــــــم نیز رود ، شاد ز دستت 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

خوش باش در آن دم، که غمی رو به تو آرد بگذار که غــــــــــم نیز رود ، شاد ز دستت 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

۱ هفته پیش
9K
زندگی خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید هیچ قیاسی بین ماه و خورشید وجود نداره ؛ اون ها زمانش که برسه هر دو می درخشند🌷🌷🌷

زندگی خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید هیچ قیاسی بین ماه و خورشید وجود نداره ؛ اون ها زمانش که برسه هر دو می درخشند🌷🌷🌷

۱ هفته پیش
4K