۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
4K
همه ی آدم های متاهل گاهی پیشِ خودشان فکر کرده اند که شاید اگر مجرد بودند ، حالشان بهتر بود ، یا اگر شریک زندگیشان یک آدمِ دیگر بود ، خوشبخت تر بودند ، کاش ...

همه ی آدم های متاهل گاهی پیشِ خودشان فکر کرده اند که شاید اگر مجرد بودند ، حالشان بهتر بود ، یا اگر شریک زندگیشان یک آدمِ دیگر بود ، خوشبخت تر بودند ، کاش یک بار برای همیشه می فهمیدند که زندگیِ مشترک برایِ هیچ کس ایده آل نیست ...

۲۹ بهمن 1398
66K
۲۸ بهمن 1398
4K
۲۸ بهمن 1398
4K
زن که باشی تنت که هیچ شعرهایت هم بوی عطر مردی را می گیرد که عاشقانه دوستش داری...

زن که باشی تنت که هیچ شعرهایت هم بوی عطر مردی را می گیرد که عاشقانه دوستش داری...

۲۸ بهمن 1398
6K