هه

هه

۲۰ خرداد 1397
14
کدام تکه ات را ای ساده ...دل من 💔😞

کدام تکه ات را ای ساده ...دل من 💔😞

۲۰ خرداد 1397
83
نه سرگرمی...🌂

نه سرگرمی...🌂

۲۰ خرداد 1397
33
یه سلامی هم بکنیم به مداد رنگیا ...هه😏

یه سلامی هم بکنیم به مداد رنگیا ...هه😏

۲۰ خرداد 1397
273
خیلی وقته بزرگ شدیم...

خیلی وقته بزرگ شدیم...

۲۰ خرداد 1397
278
یکی از اینا ...

یکی از اینا ...

۲۰ خرداد 1397
269
باور نکن...

باور نکن...

۲۰ خرداد 1397
290
۲۰ خرداد 1397
272
۲۰ خرداد 1397
268
نیست شدنمان هم آرزوست ...هه😏

نیست شدنمان هم آرزوست ...هه😏

۲۰ خرداد 1397
271
۲۱ خرداد 1397
55
نسیم - دختر داییم - از اون آدمای نابِ روزگاره، از اونا که به ظن من پیش خدا یه آبرو و اعتباری داره حتما. یادمه قبلنا یه تسبیح داشت که دونه هاش شیشه ای بود ...

نسیم - دختر داییم - از اون آدمای نابِ روزگاره، از اونا که به ظن من پیش خدا یه آبرو و اعتباری داره حتما. یادمه قبلنا یه تسبیح داشت که دونه هاش شیشه ای بود و قرمز رنگ، درست مثل دونه های انار... هربار که می رفتیم خونه شون می‌دیدمش ...

۲۲ خرداد 1397
75
+korea quotes +BTS #koreaquotes #kimasal #koriran

+korea quotes +BTS #koreaquotes #kimasal #koriran

۲۲ خرداد 1397
71
۱ فروردین 1395
9
۱ فروردین 1395
9
بوسیدن دوسنجاب

بوسیدن دوسنجاب

۴ فروردین 1395
11
حرفهای ثابت شده

حرفهای ثابت شده

۵ فروردین 1395
15