ماهمه بیهوده ولی خوب به خود می آیم..؛!

ماهمه بیهوده ولی خوب به خود می آیم..؛!

۲ شهریور 1398
4K
سلام به تمام خوبان شبتون بخیر..

سلام به تمام خوبان شبتون بخیر..

۱۲ خرداد 1398
9K
۴ خرداد 1398
6K
ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم جز یاد خدا هیچ دگر ڪار نداریم ما صاف دلانیم و زڪس ڪینه نداریم گر شهر پر از فتنه و ما با همه یاریم...

ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم جز یاد خدا هیچ دگر ڪار نداریم ما صاف دلانیم و زڪس ڪینه نداریم گر شهر پر از فتنه و ما با همه یاریم...

۲ خرداد 1398
10K
باهرکسے مثل خودش رفتارکن ..مثلا؟ عاشق منے باش ڪه عاشق توام....

باهرکسے مثل خودش رفتارکن ..مثلا؟ عاشق منے باش ڪه عاشق توام....

۲۶ اردیبهشت 1398
10K
یارب ..... دعای خســــته دلان مستجاب کن. ...!

یارب ..... دعای خســــته دلان مستجاب کن. ...!

۱۹ اردیبهشت 1398
8K
روزگاری یک تبسم یک نگــاه خوشتراز گرمای صدآغوش بود.

روزگاری یک تبسم یک نگــاه خوشتراز گرمای صدآغوش بود.

۹ اردیبهشت 1398
7K
سلام عزیزام شب تون بخیر ...

سلام عزیزام شب تون بخیر ...

۹ اردیبهشت 1398
7K
ای عشق مرا چگونه فراموش می کنی این آتش خداست که خاموش میکنی...

ای عشق مرا چگونه فراموش می کنی این آتش خداست که خاموش میکنی...

۷ اردیبهشت 1398
9K
بر تماشا مے ڪشد ، این بازے چشمان تو دیدنش درداست ودرمان نیز آن مژگان تو روز و شب آواره ام در این جــدال عاشقے دل ڪہ مے بازد ، منم افتاده ام دامـان تو. ...

بر تماشا مے ڪشد ، این بازے چشمان تو دیدنش درداست ودرمان نیز آن مژگان تو روز و شب آواره ام در این جــدال عاشقے دل ڪہ مے بازد ، منم افتاده ام دامـان تو. ‌

۵ اردیبهشت 1398
10K
مانه بی ستاره ایم نه بی آسمان فقط باآسمان این شهروستاره هایش دیگه حال نمی کنیم یادتون بخیر..

مانه بی ستاره ایم نه بی آسمان فقط باآسمان این شهروستاره هایش دیگه حال نمی کنیم یادتون بخیر..

۴ اردیبهشت 1398
11K
برای آدم نابینا شیشه و الماس یکیه اگه کسی قدر تو رو ندونست فکر نکن؛ تو شیشه ای اون نابیناست ...

برای آدم نابینا شیشه و الماس یکیه اگه کسی قدر تو رو ندونست فکر نکن؛ تو شیشه ای اون نابیناست ...

۳ اردیبهشت 1398
13K
جانیم وجهانیم جهان بی ماخوش است..

جانیم وجهانیم جهان بی ماخوش است..

۲ اردیبهشت 1398
11K
لیست 2000 پراستفاده ترین لغات و 30 عبارات در زبان انگلیسی همراه با معنی دری شریک سازید تا به همه برسد 1- the این 2- be بودن 3- and و 4- of از 5- a ...

لیست 2000 پراستفاده ترین لغات و 30 عبارات در زبان انگلیسی همراه با معنی دری شریک سازید تا به همه برسد 1- the این 2- be بودن 3- and و 4- of از 5- a 6- in به 7- to به 8- have داشتن 9- it آن 10- I من ...

۲۶ دی 1397
1M
مرگ من روزی فرا خواهد رسید.......

مرگ من روزی فرا خواهد رسید.......

۲۵ دی 1397
14K
دلم میخواست بـــرای تو خــــود را فـــدایی کنم همیشه احساس کمـــی و بینــــــــوایی کنـــــــم......

دلم میخواست بـــرای تو خــــود را فـــدایی کنم همیشه احساس کمـــی و بینــــــــوایی کنـــــــم......

۱۱ دی 1397
12K
کودکان دوست داشتنی..

کودکان دوست داشتنی..

۵ دی 1397
15K
Salam azizam khobasty

Salam azizam khobasty

۵ دی 1397
16K
نگاهی به زندگی جوانان روستایی ..

نگاهی به زندگی جوانان روستایی ..

۲ دی 1397
13K
اﻧﺘﻆﺎﺭ اﻭﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺯاﺭﻡ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 😂 ﻧﺎاﻣﻴﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪ اﺯ اﻧﺘﻆﺎﺭﻡ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 😍😍😍

اﻧﺘﻆﺎﺭ اﻭﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺯاﺭﻡ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 😂 ﻧﺎاﻣﻴﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪ اﺯ اﻧﺘﻆﺎﺭﻡ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 😍😍😍

۲۹ آذر 1397
18K