اعتماد به خدا//فقط خدا ¹

اعتماد به خدا//فقط خدا ¹

۳ دی 1398
3K
۳ دی 1398
2K
۳ دی 1398
2K
#مرسی درسا خانم💙 @dorsa22

#مرسی درسا خانم💙 @dorsa22

۳۰ آذر 1398
6K
#مرسی فاطیما خانم💙 @fatiima.a

#مرسی فاطیما خانم💙 @fatiima.a

۳۰ آذر 1398
6K
#مرسی پونه جان💙 @poneh_32

#مرسی پونه جان💙 @poneh_32

۳۰ آذر 1398
6K
#مرسی مریم خانم💙 @monjaze287

#مرسی مریم خانم💙 @monjaze287

۳۰ آذر 1398
7K
غرق در اتفاقات و آدمای مهم زندگیت نباش✅ ✔

غرق در اتفاقات و آدمای مهم زندگیت نباش✅ ✔

۱ دی 1398
6K
جواب سوال خیلیامون...اینکه چرا اومد و چرا رفت✔✅

جواب سوال خیلیامون...اینکه چرا اومد و چرا رفت✔✅

۱ دی 1398
6K
من، جایِ تمام کسانی که دلتنگ نمی شوند برایت ! من، جایِ تمام کسانی که بی تابِ چشمهایت نیستن ! من، جایِ تمامِ کسانی که گفتند دوستت دارم و تو ماندی و آن ها نماندند! ...

من، جایِ تمام کسانی که دلتنگ نمی شوند برایت ! من، جایِ تمام کسانی که بی تابِ چشمهایت نیستن ! من، جایِ تمامِ کسانی که گفتند دوستت دارم و تو ماندی و آن ها نماندند! من، جایِ تمامِ - یادم تو را فراموش - ها من، حتی جای خودِ خدا ...

۱ دی 1398
21K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۳۰ آذر 1398
3K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۳۰ آذر 1398
4K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۳۰ آذر 1398
4K
#خوراکی !

#خوراکی !

۳۰ آذر 1398
4K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۳۰ آذر 1398
4K
#تصویر_پس_زمینه!

#تصویر_پس_زمینه!

۳۰ آذر 1398
4K
#خوراکی !

#خوراکی !

۳۰ آذر 1398
4K