رها

sayynnaaaa

#مگه_میشه_باشی_و_تنها_بمونم
#محاله_بزاری_محاله_بتونم

۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
یک وقت هایی باید خودت را به بیخیالی بزنی... بیخیال تمام ادم هایی که دوستت ندارند! بیخیال تمام کار هایی که می خواستی بشود...ولی نشد! بیخیال تمام رکب هایی که خوردی! بیخیال هر کس که ...

یک وقت هایی باید خودت را به بیخیالی بزنی... بیخیال تمام ادم هایی که دوستت ندارند! بیخیال تمام کار هایی که می خواستی بشود...ولی نشد! بیخیال تمام رکب هایی که خوردی! بیخیال هر کس که امروز وارد زندگیت شد و فردا رفت! بیخیال تلاش های بی نتیجه ات...، دوست داشتن ...

۶ ساعت پیش
10K
#دیروز زنی را دیدم که مرده بود مثل ما نفس میکشید راستی یک زن چطور میمیرد مرگش چگونه است یا لبخند به لب ندارد یا آرایش نمیکند یا دست کسی را نمیفشارد یامنتظر آغوشی نیست ...

#دیروز زنی را دیدم که مرده بود مثل ما نفس میکشید راستی یک زن چطور میمیرد مرگش چگونه است یا لبخند به لب ندارد یا آرایش نمیکند یا دست کسی را نمیفشارد یامنتظر آغوشی نیست یا حرف عشق که میشود پوزخند میزند

۶ ساعت پیش
3K
هی بوسه بزن ......

هی بوسه بزن ......

۶ ساعت پیش
215
۶ ساعت پیش
1K
#یک_زن.... زن جنــس عجـــیبــی اسـتـــــ ! چــشمــ هــایــش را کــه مــی بنــدی ، دیــد دلــش بــیشتــر مــی شــود... دلــش را کــه مــی شــکنــی ، باران لــطـافتـــ از چــشمــ هــایش ســرازیــر... انــگار درسـتــــ شــده تــا... روی ...

#یک_زن.... زن جنــس عجـــیبــی اسـتـــــ ! چــشمــ هــایــش را کــه مــی بنــدی ، دیــد دلــش بــیشتــر مــی شــود... دلــش را کــه مــی شــکنــی ، باران لــطـافتـــ از چــشمــ هــایش ســرازیــر... انــگار درسـتــــ شــده تــا... روی عـشـق را کــم کــند..

۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
1K
۸ ساعت پیش
2K
عشق ممنوع

عشق ممنوع

۸ ساعت پیش
409
🖐

🖐

۸ ساعت پیش
1K
#ی_مرد_تنها

#ی_مرد_تنها

۸ ساعت پیش
248
همین الان از خدا چی میخوای ؟؟؟؟

همین الان از خدا چی میخوای ؟؟؟؟

۱۰ ساعت پیش
2K
#جواب_سوالایه_زیر_رو_تا_جایی_ک_بلدی_میتونی_بنویس 😂😂😂😂 چرا آب خیسه ؟ مرغ همسایه چند سالشه ؟ چرا ماهی آبمیوه نمی خوره ؟ لاستیک عشقت پنچر شه چیکار میکنی؟  مرغ اول اومده یا تخمرغ؟ از نظر شما عشق چیههههههههه؟ اگه ...

#جواب_سوالایه_زیر_رو_تا_جایی_ک_بلدی_میتونی_بنویس 😂😂😂😂 چرا آب خیسه ؟ مرغ همسایه چند سالشه ؟ چرا ماهی آبمیوه نمی خوره ؟ لاستیک عشقت پنچر شه چیکار میکنی؟  مرغ اول اومده یا تخمرغ؟ از نظر شما عشق چیههههههههه؟ اگه اهدای قلب کنی به کی قلبتو اهدا میکنی؟ علم بهتر یا ثروت؟ چرا ماهی ها ...

۱۰ ساعت پیش
42K
😂😂😂

😂😂😂

۸ ساعت پیش
2K
☹ 😂 😂

☹ 😂 😂

۸ ساعت پیش
2K
#یالان_دنیا☹

#یالان_دنیا☹

۸ ساعت پیش
255
😑😑😑😑🙄😜👊

😑😑😑😑🙄😜👊

۸ ساعت پیش
245
وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست عهد و پیمانی که روزی با دلت بستم شکست ناگهان- دریا! تو را دیدم حواسم پرت شد کوزه ام بی اختیار افتاد از دستم شکست در دلم ...

وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست عهد و پیمانی که روزی با دلت بستم شکست ناگهان- دریا! تو را دیدم حواسم پرت شد کوزه ام بی اختیار افتاد از دستم شکست در دلم فریاد زد فرهاد و کوهستان شنید هی صدا در کوه،هی "من عاشقت هستم" شکست بعد ...

۸ ساعت پیش
7K
زن، زندگیـست و مـرد، امنیت و چه خوب می شود وقتی مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ امنیتِ زندگیـش کُند و چه زیبـا می شود وقتی زنی تمامِ زندگیش را خرج غرورِ امنیتش کُند ...

زن، زندگیـست و مـرد، امنیت و چه خوب می شود وقتی مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ امنیتِ زندگیـش کُند و چه زیبـا می شود وقتی زنی تمامِ زندگیش را خرج غرورِ امنیتش کُند ...

۸ ساعت پیش
2K