رها

sayynnaaaa

#مگه_میشه_باشی_و_تنها_بمونم
#محاله_بزاری_محاله_بتونم

بیشتر  بیشتر