۲۸ خرداد 1396
182
گوشی#a9

گوشی#a9

۲۶ خرداد 1396
413
کیا دی ماهین؟

کیا دی ماهین؟

۲۳ خرداد 1396
184
چونه😍حاااا؟ The world's lack of knowledge

چونه😍حاااا؟ The world's lack of knowledge

۲۱ خرداد 1396
178
😐

😐

۲۱ خرداد 1396
181
بژی هرچی کچی کوررررده

بژی هرچی کچی کوررررده

۲۰ خرداد 1396
182
هر لخوت جوانه قزای هرچی کورده

هر لخوت جوانه قزای هرچی کورده

۲۰ خرداد 1396
199
۲۰ خرداد 1396
175
#منو دوستم شبیه همیم عایا؟

#منو دوستم شبیه همیم عایا؟

۱۸ خرداد 1396
188
@del shkastah

@del shkastah

۱۸ خرداد 1396
177
#omid #mohamad #najad #mehrdad #rash #posh #kurd# #kordistan #zaribar laik#kurd#boy#

#omid #mohamad #najad #mehrdad #rash #posh #kurd# #kordistan #zaribar laik#kurd#boy#

۱۶ خرداد 1396
394
۱۶ خرداد 1396
179
miss you

miss you

۱۴ خرداد 1396
182
#awat bokani#kurd#kurdistan#sasan rash posh#lmarivani

#awat bokani#kurd#kurdistan#sasan rash posh#lmarivani

۱۴ خرداد 1396
350
خواعفوت کا سارو گیان #saro gian

خواعفوت کا سارو گیان #saro gian

۱۰ خرداد 1396
208
...روله ی کورد #toyota 4.5efi #sasi

...روله ی کورد #toyota 4.5efi #sasi

۱۰ خرداد 1396
351
لیلی و مجنون منو elx

لیلی و مجنون منو elx

۹ خرداد 1396
514
همگی دستا بالادعا برای قبول شدنم قربونتون بررررم یادتون نره روبه قبله96.03.08

همگی دستا بالادعا برای قبول شدنم قربونتون بررررم یادتون نره روبه قبله96.03.08

۸ خرداد 1396
183
......

......

۷ خرداد 1396
180
هشدار! صرفا جهت اطلاع

هشدار! صرفا جهت اطلاع

۶ خرداد 1396
176