بای همگی👋❤

بای همگی👋❤

۲۲ شهریور 1398
256
فرق ندارد چه موقع از شبانه روز باشد صدایت را که میشنوم خورشید در دلم طلوع میکند❤

فرق ندارد چه موقع از شبانه روز باشد صدایت را که میشنوم خورشید در دلم طلوع میکند❤

۱۹ شهریور 1398
325
خنده توست که شعبه دیگری ندارد😍💋 #دلبرم💕 #وجودم💖 #زندگیم❤

خنده توست که شعبه دیگری ندارد😍💋 #دلبرم💕 #وجودم💖 #زندگیم❤

۱۹ شهریور 1398
278
اخه دلیل این همه دوست داشتن چیه مگه یه ادم چقد میتونه ینفرو دوست داشته باشه😬❤ #M❤

اخه دلیل این همه دوست داشتن چیه مگه یه ادم چقد میتونه ینفرو دوست داشته باشه😬❤ #M❤

۱۳ شهریور 1398
246
قلب است که اخر شب حاکم است و قلب هنمنطق حالیش نیست👊 ❤ ✌ 🙌 💪 👐 👍 ✨ 🌟 💥 💦 💛 💕 💖 💜 💙 💗

قلب است که اخر شب حاکم است و قلب هنمنطق حالیش نیست👊 ❤ ✌ 🙌 💪 👐 👍 ✨ 🌟 💥 💦 💛 💕 💖 💜 💙 💗

۸ شهریور 1398
253
حسم هیچوقت بهت تموم نمیشه بهترینم❤😊 #دیوانه_چو_دیوانه_ببیند_خوشش_آید😘 تو زیباترین منی 😋😍😝😎😘😊💜💖

حسم هیچوقت بهت تموم نمیشه بهترینم❤😊 #دیوانه_چو_دیوانه_ببیند_خوشش_آید😘 تو زیباترین منی 😋😍😝😎😘😊💜💖

۵ شهریور 1398
244
#دوست_دارم😘 #واقعی_دیوانه_وار_عمیق💕💛💞💋😋😚😊 عاشقانه عاشقتم عشقم💙💑

#دوست_دارم😘 #واقعی_دیوانه_وار_عمیق💕💛💞💋😋😚😊 عاشقانه عاشقتم عشقم💙💑

۱ شهریور 1398
292
من همیشه باهات خوشبختم و خوشبخت میمونم دلبرم💋💋💋😻😻😻😘😘😘❤❤❤😊😊😊💍💍💍 #Mohammadam💍

من همیشه باهات خوشبختم و خوشبخت میمونم دلبرم💋💋💋😻😻😻😘😘😘❤❤❤😊😊😊💍💍💍 #Mohammadam💍

۲۷ مرداد 1398
290
❤💛💙💋💚😻💫😘 #Mohammadam💍💛

❤💛💙💋💚😻💫😘 #Mohammadam💍💛

۲۷ مرداد 1398
263
دلیل زنده بودنمی بهترین اتفاق زندگیم❤😘 #Mohammada💋💍 توزیباترین شعر شبامی😍💍❤😘

دلیل زنده بودنمی بهترین اتفاق زندگیم❤😘 #Mohammada💋💍 توزیباترین شعر شبامی😍💍❤😘

۲۶ مرداد 1398
239
خوشحالی ینی عشقت سربازیش تموم بشه💋😍 بعد کلی انتظار تموم شد بلاخره 💫❤ چشمم روشن😁❤ #تبریک_نمیگید؟؟؟؟ 😒😂

خوشحالی ینی عشقت سربازیش تموم بشه💋😍 بعد کلی انتظار تموم شد بلاخره 💫❤ چشمم روشن😁❤ #تبریک_نمیگید؟؟؟؟ 😒😂

۲۱ مرداد 1398
331
😂😂😂همه بهش میگن ممد الا دوس دخترش😍 دورت بگردم زندگیم😊

😂😂😂همه بهش میگن ممد الا دوس دخترش😍 دورت بگردم زندگیم😊

۱۵ مرداد 1398
350
#ملکه_منی🤗 جانم به قربانت همه کسم😘

#ملکه_منی🤗 جانم به قربانت همه کسم😘

۱۲ مرداد 1398
236
ای شاه کرم امده ام به پا بوست😍😘 #امام_رضا❤ #حرم💜

ای شاه کرم امده ام به پا بوست😍😘 #امام_رضا❤ #حرم💜

۱۰ مرداد 1398
238
مرسی زندگیم😍😘💝💗شاه کاری😍

مرسی زندگیم😍😘💝💗شاه کاری😍

۸ مرداد 1398
240
#فقط_بغلش😍❤ دورت بگردم من یکی یدونم😊❤ #M😍

#فقط_بغلش😍❤ دورت بگردم من یکی یدونم😊❤ #M😍

۳ مرداد 1398
236
+معتادی؟ :/ _اره! 😍 +به چی؟ _به بودنش پیشم💍😍

+معتادی؟ :/ _اره! 😍 +به چی؟ _به بودنش پیشم💍😍

۲۹ تیر 1398
238
#یا_طُ_یا_هیــچکس😌😍🤗 #Mohammadam💍

#یا_طُ_یا_هیــچکس😌😍🤗 #Mohammadam💍

۲۷ تیر 1398
254
امشب همه راهی شدن دوباره من درحسرت دیدارتم .... چقدر بگم آقا هواتو کردم ....😔😔😔 اقاجان خودت بطلب😍

امشب همه راهی شدن دوباره من درحسرت دیدارتم .... چقدر بگم آقا هواتو کردم ....😔😔😔 اقاجان خودت بطلب😍

۲۵ تیر 1398
247
#دستات😍💏 دورت بگردم عشقم 💑دلیل زندگیمی👑👫 #Mohammadam💋♥ چه خوبه که دارمت 😛😍تو بهترین حسو به قلب من دادی 😘

#دستات😍💏 دورت بگردم عشقم 💑دلیل زندگیمی👑👫 #Mohammadam💋♥ چه خوبه که دارمت 😛😍تو بهترین حسو به قلب من دادی 😘

۲۴ تیر 1398
620